Rundveehouderij

Achtergrond

Krimpend aanbod, slachtvee duur

Slachtkoeien zijn sinds begin januari vlot 40 cent per kg geslacht-gewicht duurder geworden. Het prijsniveau begint in Nederland zelfs weg te lopen van het Duitse. De categorie P2-koeien, voor Nederland een standaard, is in Noord-rijn-Westfalen ook duurder geworden, maar iets minder extreem. Blijkbaar is de vraag naar rundvlees dit jaar uitstekend.
De Nederlandse slachterijen hebben in januari en februari veel meer runderen geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar, zo’n 15.000 stuks ofwel 20 % meer, zonder dat het ten koste ging van het slachtprijsniveau. Dit opmerkelijke verschil is voor een deel te verklaren uit extra slachtingen in het najaar van 2009, vlak voordat per 2010 de slachtpremie zou vervallen. In het laatste kwartaal van 2009 zijn naar schatting ruim 10.000 runderen meer naar de slachthuizen gegaan dan in dezelfde periode van 2010. De melkveehouderij ruimde op, ook nog eens omdat de melkprijs laag was. Begin 2010 vielen de slachtaantallen dan ook lager uit dan normaal. De weekverschillen met voorjaar 2010 in aantal slachtingen vallen nu echter weg. Het is zelfs te voorzien dat het aanbod terugloopt.

Gemiddeld bepalen melkkoeien 88,5 procent van het aantal runderslachtingen. In februari van dit jaar zijn binnen die categorie meer dieren in de leeftijd tot vijf jaar geslacht dan in 2010. Koeien van zeven jaar en ouder zijn in februari relatief minder geslacht. In de eerste twee maanden van 2011 zijn extra dieren opgeruimd om niet teveel boven het melkquotum uit te komen. Die invloed is nu weg.

Prognose Prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.