Rundveehouderij

Achtergrond

Karig aanbod koopmelk, stevig prijsniveau

Het aanbod koopmelk houdt niet over, afgezet tegen de belangstelling. Stoppende bedrijven zijn nog dun gezaaid en andere veehouders kunnen het quotum bij de huidige melkprijzen zelf goed benutten. De schaarse transacties die nu kunnen plaatsvinden betreffen wel redelijk volumineuze porties van rond 50.000 kilo. De prijs hangt rond € 17,50 per kilo vet. Gegadigden voor flinke porties vanaf 100.000 kilo wachten dan toch nog even. Voor leasen zit de markt nog op slot, met aanbod voor prijzen rond € 4,60 per kilo vet. Bieders gaan nog niet verder dan € 4,20 tot € 4,50.
De belangstelling voor het kopen van melkquotum is momenteel aanzienlijk groter dan in het begin van 2010. Dat blijkt behalve uit de vraagprijzen ook uit de in januari en februari bij het Productschap Zuivel ontvangen aanvragen voor transacties. Buiten twee overdrachten met grond, samen goed voor een hoeveelheid van 256.000 kg, zijn er in januari 50 transacties voor quotumoverdracht zonder grond geweest voor het nieuwe seizoen 2011/’12 en in februari 181. Dat is meer dan vorig seizoen, toen het ging om 43 transacties in januari en 38 in februari. Over de eerste twee maanden is er al 10,4 miljoen kg verhandeld, bijna de helft meer dan in januari en februari 2010. De gemiddelde hoeveelheid verhandelde koopmelk per transactie was in januari dit jaar 51.000 kg en in februari 43.000 kg. In het vorige seizoen was dat respectievelijk 43.000 en 38.000 kg en kwam de handel pas goed op gang in maart en april.

Prognose: prijsstijging

Of registreer je om te kunnen reageren.