Rundveehouderij

Achtergrond

'Het ergste was nog dat lammetje'

Kootwijkerbroek – ”Het ergste in de dagen van de grootschalige ruimingen in 2001 was voor mij persoonlijk het moment dat ik een zojuist geboren lammetje in de wei moest doodschieten. De ruimploeg van het ministerie van Landbouw was al bezig mijn kudde schapen af te voeren, maar één schaap was op dat moment aan het bevallen. Dat moment kan ik niet meer vergeten.”

Dat zegt Gert Jan Dokter, veehouder uit Kootwijkerbroek, over de turbulente tijd dat er mond-en-klauwzeer (MKZ) was in de zogeheten Driehoek, het gebied tussen Apeldoorn, Zwolle en Deventer, volgende week precies tien jaar geleden. Nog steeds procedeert de Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek tegen het ministerie van Landbouw, en vrijdag start een nieuwe fase in die procedure.

De Kootwijkerbroekers betwijfelden vanaf de eerste dag of er wel echt MKZ in hun dorp was. In 2008 bepaalde de rechter dat het ruimingsbesluit van 2001 moest worden vernietigd. Zes weken na de hoorzitting van vrijdag volgt waarschijnlijk een nieuwe uitspraak in de zaak.

”Op mijn bedrijf moesten mijn 180 vleesvarkens worden afgevoerd. Dat vond ik natuurlijk wel erg, maar die dieren heb je voor de slacht. Je weet dat ze na een poos worden afgevoerd naar het slachthuis en dat er dan weer nieuwe dieren komen. Zo gaat dat. Veel rotter vond ik dat ik mijn lammetjes, mijn hobbydieren, met een emmertje brok op de wagen moest lokken, rechtstreeks onderweg naar de dood.”

Tijdens de MKZ-crisis werden alle evenhoevige dieren in een straal van 10 kilometer rondom een besmet bedrijf geruimd ofwel afgemaakt. Voor dat beleid was gekozen, omdat een land waar MKZ heerst, geen dierlijke producten mag exporteren. Dat zou enorme economische schade veroorzaken.

Dat productiedieren om die reden werden afgemaakt, werd in Nederland wel geaccepteerd. Maar dat ook hobbydieren, zoals het geitje van een boerderijkind, dieren van de kinderboerderij, herten uit dierenweitjes en alle evenhoevigen uit natuurgebieden het leven moesten laten, terwijl met deze dieren niet werd gehandeld, ze ook niet voor consumptie waren bedoeld en vaccinatie mogelijk is, deed een storm van protest opsteken.

”Bij de MKZ-crisis bleek dat er veel meer hobbydierhouders in Nederland waren dan gedacht. Ook was de attitude ten opzichte van boerderijdieren veranderd. Nederland loopt Europees gezien zelfs voorop als het gaat om het belang dat we hechten aan dierenwelzijn”, zegt wetenschapper Nina Cohen, die aan de Wageningen Universiteit onderzoek deed naar de acceptatie van ruimingen wegens dierziekten.

”De Q-koorts, die de laatste jaren opduikt bij geiten, kan mensen erg ziek maken en zelfs tot de dood leiden. Tegen het massaal ruimen van geitenbedrijven is dan ook weinig verzet. Maar van MKZ worden mensen niet ziek. Mijn onderzoek heeft aangetoond dat mensen het ruimen van gezonde dieren, die geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid, niet meer aanvaardbaar vinden. Ook zien zij hobbydieren als geiten en hangbuikzwijntjes tegenwoordig als huisdier, met alle emoties van dien.” Het onderzoek van Cohen is mede in opdracht van het ministerie van Landbouw gedaan. Na de MKZ-crisis is al besloten dat ruimingen zoals in 2001 niet meer zullen plaatshebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.