Rundveehouderij

Achtergrond

Geen megastallen, toch beperkend beleid

Net als veel gemeenten wil ook de gemeente Heerde een bovengrens stellen aan het bouwblok van veebedrijven. Wie een groter bouwblok wil dan 1 hectare, moet een planwijziging aanvragen, is de wens. LTO Noord Oost Veluwe verzet zich daar tegen.

LTO Noord, afdeling Noord Oost Veluwe, tekent bezwaar aan tegen het voorontwerp bestemmingsplan Heerde. Het dreigt agrarische bedrijven te veel te beperken in hun ontwikkeling, stelt voorzitter Tonnie Jalink, die zelf veehouder is. De gemeente hoeft volgens hem ook niet zo beperkend te zijn.

Jalink: ”In de gemeente Heerde kennen we geen hele grote agrarische bedrijven en bij mijn weten is ook niemand bezig met een aanvraag voor een heel groot bedrijf. Daarbij is het gemeentelijke gebied al opgedeeld in diverse ontwikkelingszones. Daarin is al in grote lijnen aangegeven wat de mogelijkheden zijn.”

Nu geldt er echter nog geen bovengrens aan bedrijven, terwijl het de bedoeling is die straks wel te stellen?
”Ja. Het plan is om bedrijven met een bouwblok tot 1 hectare geen wijziging van het bestemmingsplan te laten aanvragen, maar alle bedrijven die meer willen wel. Wij willen die bovengrens voor (rund)veebedrijven verhogen naar 1,5 hectare, met een maximale vergroting tot 2 hectare. Daarnaast willen we sleufsilo’s naast het bouwblok kunnen plaatsen, niet erin.”

Waarom die omvang?
”Om ruimte te kunnen bieden voor toekomstige ontwikkeling. Men hoeft niet bang te zijn voor schade aan natuur. Wie dicht bij de bosrand zit, zoals ik, kan toch niet veel meer uitbreiden. Het gaat ons vooral om de mogelijkheden in het gebied dichter bij de IJssel, waar toch al de meeste melkveebedrijven zitten.

Komen de beperkingen in het gemeentelijke voorstel mede door de landelijke discussie over mega-bedrijven?
”Dat is moeilijk te zeggen. Hier in de gemeente speelt geen discussie rond bepaalde stallen of plannen, maar het heeft mogelijk toch met de landelijke discussie te maken.”

Worden ook beperkingen voor andere bedrijven voorgesteld?
”Tuinbouwbedrijven mogen volgens het voorstel van de gemeente maximaal 20 procent uitbreiden. Ook worden beperkingen voorgesteld aan werkzaamheden in de bodem. Wij willen een vrijstelling voor grondbewerkingen tot een diepte van 50 centimeter. Voor de boomteelt moet die grens worden verhoogd tot 80 centimeter.”

Zitten er ook positieve elementen in het gemeentelijke voorstel?
”Ja. In het nieuwe plan is ook ruimte vrijgemaakt voor nevenactiviteiten, zoals recreatie.”

Of registreer je om te kunnen reageren.