Rundveehouderij

Achtergrond

ForFarmers heeft sterke financiële positie

De omzet van ForFarmers steeg in 2010 van 1,9 miljard euro naar 4,2 miljard euro. De netto winst ging van 50,5 miljoen naar 40,5 miljoen euro. Bij deze cijfers zijn allerlei kanttekeningen te maken.

Allereerst de omzet. In 2010 zijn de deelnemingen Cefetra en die van het Duitse voerbedrijf HaBeMa in Hamburg volledig geconsolideerd. HaBeMa is nu volledig eigendom van ForFarmers en ook in Cefetra heeft ForFarmers een meerderheidsdeelneming. Worden de gegevens van deze beide ondernemingen ook meegenomen in de omzetgegevens van 2009 dan wordt het beeld anders. De zogenoemde Proforma omzet over 2009 komt dan uit op 3,5 miljard euro. De gerealiseerde omzetgroei in 2010 komt dan neer op een groei van 19 procent. De omzetgroei is vooral gerealiseerd via een stijgende mengvoerafzet en afzet van agrarische grondstoffen. De mengvoerafzet steeg met 7 procent tot bijna 2,4 miljoen ton. De afzet van Cefetra groeide met 24 procent tot een volume van 18,9 miljoen ton.

Forfarmers boekte een nettoresultaat van 40,5 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 50,5 miljoen euro. Geschoond van boekwinsten, gaat het om 32 miljoen euro in 2010 en 34,1 miljoen euro in 2009. In 2010 boekte ForFarmers een boekwinst van 8,5 miljoen euro door de verkoop van de participatie in Cebeco groep. Het resultaat van 2009 van 50,5 miljoen euro was inclusief bijzondere boekwinsten van 16,4 miljoen euro.

Hoewel het nettoresultaat over 2010 kleiner is dan dat over 2009, is er volgens financieel directeur Reinier Steen toch geen sprake van een trendbreuk met de laatste jaren. Steen: "In 2008 moesten we een voorziening treffen om onze inkoopverplichtingen af te dekken. Daardoor werd het resultaat in 2008 gedrukt. In 2009 kwam die voorziening weer vrij. En dat resulteerde in een hoger resultaat. Geschoond van die effecten is er sprake van een doorgaande resultaatgroei over de afgelopen jaren."

ForFarmers voegt de boekwinst van de verkoop van de deelneming in Koninklijke Cebeco Groep van 8,5 miljoen euro toe aan de overige reserves. Het geld is bestemd om te investeren in verdere groei van de kernactiviteiten. Die kernactiviteiten zijn de voeders en de handelsartikelen. Het bedrijf wil daarin nadrukkelijk groeien en aantrekkelijk blijven voor de klanten door een maximale bijdrage te leveren aan het rendement op de agrarische bedrijven.

Fusies en overnames sluit ForFarmers niet uit, maar alleen als zo’n actie een positieve bijdrage levert aan de doelstelling 'beter en groter'. ForFamers balanspositie is comfortabel. Het bedrijf heeft een solvabiliteit van 48 procent. Dat wil zeggen dat het percentage eigen vermogen op de balans 48 procent bedraagt. Tijdens de persconferentie liet Bert Jan Ruumpol dan ook nadrukkelijk blijken dat ForFarmers de komende tijd nog regelmatig van zich zal laten horen.

Of registreer je om te kunnen reageren.