Rundveehouderij

Achtergrond

Elektronische oormerken ook voor runderen

Binnen afzienbare tijd wordt de Europese rundveestapel uitgerust met elektronische oormerken. Automatiseringsbedrijf Nedap uit het Gelderse Groenlo ziet kansen, maar nuanceert het gebruikt van de oormerken voor managementdoeleinden.

Sinds 1 januari 2010 moeten nieuw geboren schapen- en geitenlammeren binnen de EU worden voorzien van elektronische oormerken voor identificatie en registratie (I&R). Tijdens de landbouwbeurs SIMA in Parijs kondigde de Europese Commissie aan, naast de schapen, ook Europese runderen te willen voorzien van elektronische oormerken.

Dat de verschuiving naar elektronische oormerken er voor I&R ook binnen de rundveehouderij komt, is volgens Nedap zeker. Maar op welke manier het systeem geïmplementeerd gaat worden, is ook voor Woltherus Karsijns en Chris Gerritsen, beide werkzaam voor Apparatenfabriek Nedap, nog de vraag.

'“De EU staat elektronische identificatie- en registratiemiddelen voor runderen al langere tijd toe”, vertelt Karsijns. “Denemarken is tot nu toe het enige Europese land dat elektronische I&R van runderen verplicht heeft gesteld.” Frankrijk stimuleert het gebruik van elektronische oormerken voor runderen, maar verplicht dit tot dusver niet. Om veehouders over de streep te trekken wordt volgens Gerritsen vaak geschermd met de managementvoordelen die het I&R-systeem zou bieden. Aan deze voordelen zitten volgens hem helaas wat haken en ogen.

”Rundveehouders moet niet voorgehouden worden dat ze de elektronische oormerken moeiteloos in hun bestaande bedrijfsvoering kunnen inpassen.”, aldus Gerritsen. Of het systeem van meerwaarde is voor veehouders die al werken met hals- of poottransponders is volgens hem nog maar de vraag. ”Readers in voerstations en melkstallen moeten in de meeste gevallen worden aangepast aan de nieuwe oormerken”, legt Gerritsen uit. ”De oormerken zijn goedkoop maar doordat zij een minder sterk signaal afgeven, moeten antennes juist sterker worden. Daardoor wordt het systeem eromheen duurder.”

Nedap is wereldwijd actief met haar managementsystemen voor onder meer runderen. Volgens Nedap is het van belang onderscheid te maken tussen I&R-mogelijkheden en managementtoepassingen. Toepassingen zoals activiteitsmeting zullen niet in een I&R-oormerk verwerkt worden.

Gerritsen vult aan: ”Natuurkundig en technisch gezien is het niet mogelijk om met oormerken dezelfde prestaties te behalen als met hals- en poottransponders.” Daarbij zijn de verschillende elektronische oormerken van wisselende kwaliteit, wat weer zijn weerslag heeft op de eisen die gesteld worden aan het systeem eromheen. Nedap staat garant voor haar eigen producten, maar ervaart dat de internationale markt overspoeld wordt met goedkope oormerken. Oormerken van mindere kwaliteit kunnen voor problemen zorgen met uitleesapparatuur voor managementdoeleinden.

Nedap verkoopt vaak complete identificatiesystemen, bijvoorbeeld via tussenpersonen als GEA en BouMatic. ”Daar verdienen we de kost mee”, vertelt Karsijns. ”Maar als er problemen zijn worden we daar terecht ook op aangesproken. Hierbij hebben we geen vat op eventueel gebruik van goedkope oormerken en ook dan worden we geacht garant te staan voor onze identificatieoplossingen. Hals- en poottransponders lijken dus zeker ook in de toekomst hun meerwaarde te behouden. Als zowel een elektronisch I&R-oormerk en een transponder aan hetzelfde dier worden bevestigd, doet een veehouder er goed aan te controleren of beide transponders elkaar niet storen.

Bij Nedap zijn al praktijkvoorbeelden bekend waar het mis ging in de melkstal of melkrobot. Een plaatsherkenningssysteem in de melkstal kan in dit soort gevallen de oplossing zijn. ”Ook kan een slimme combinatie van camera en elektronische identificatie voor koeherkenning eventuele problemen voorkomen”, legt Karsijns uit.

Duidelijk is dat elektronische I&R voor runderen er ook in Nederland gaat komen. Of het systeem een last of juist een lust gaat worden is nog de vraag. Gezien het al bestaande identificatie en registratie systeem voor runderen in Nederland lijkt de introductie zeker geen noodzaak. Maar als er voordelen mee te behalen zijn, doet de sector er goed aan deze ten volle te benutten.

Of registreer je om te kunnen reageren.