Rundveehouderij

Achtergrond

'Duurzaamheid begint met gezond vee'

Erwin en Brigit van den Broek doen als melkveehouders alles om duurzaam te ondernemen. Voorop komt de zorg voor gezond vee. Ook is er duurzame samenwerking met akkerbouwers. Verplichte weidegang voor het melkvee zien ze echter niet zitten.

Weidegang moet de standaard worden voor al haar leden, vindt coöperatie FrieslandCampina. Nogal wat leden hebben daar moeite mee. Vooral als dat betekent: weidegang voor het melkvee.
Voor een grote groep melkveehouders in Zeeuws-Vlaanderen zou dat een grote aanpassing van de bedrijfsvoering vereisen. Met verdere verduurzaming hebben ze geen moeite. Erwin van den Broek (44) in Ossenisse is een van de veehouders.

Waarom stalt u al uw melkvee op?
”Dat is voor mij het meest efficiënt qua werk en benutting van mijn land. Daarbij heb ik 120 melkkoeien plus jongvee, een quotum van 1,2 miljoen kilo en ’slechts’ 45 hectare grond in gebruik. Maar door mijn manier van bedrijfsvoering, de zorg voor het vee en de samenwerking met akkerbouwers in de buurt ben ik toch duurzaam bezig. Akkerbouwers nemen mijn mest af. Rundermest heeft ten opzichte van varkens- of pluimveemest als voordeel dat er veel meer organische stof in zit. Dat is akkerbouwers veel waard, om de bodemgezondheid. Zeker bij steeds krappere gebruiksnormen.”

Houdt de samenwerking op met de afname van mest?
”Nee, ze telen mais voor mij en ik ruil 1 op 1 grasland tegen bouwland. Akkerbouwers hebben voortdurend behoefte aan nieuwe grond voor de aardappelteelt of andere teelten. Een vijfde van mijn areaal is steeds in gebruik door een akkerbouwer. Collega’s doen het op een soortgelijke manier. In totaal zitten hier zo’n 60 tot 70 melkveehouders, alle verhuisd uit Brabant, die veelal intensief samenwerken met akkerbouwers.”

Weidt u helemaal niet?
”De droge koeien en het jongvee gaan naar buiten. Ook nu heb ik een groepje droge koeien dat de mogelijkheid heeft om uit te lopen.”

U piekert er niet over om het melkvee te laten weiden?
”Ik zie er de zin niet van in. Het staat misschien mooi, maar het is niet efficiënt. Ik zou meer land nodig hebben. Bovendien heb ik twee robots en als je dan de koeien uit laat lopen, kost dat gewoon geld.”

Wat doet u verder aan verduurzaming op uw bedrijf?
”Voor mij komt op de eerste plaats dat het vee zich goed voelt en in optimale conditie is. Daarmee staat of valt alle duurzaamheid op een melkveebedrijf.”

Of registreer je om te kunnen reageren.