Rundveehouderij

Achtergrond 18 reacties

‘Coöperatie stuurt de fabriek, niet de boeren’

Betrokken leden komen in het geweer tegen de lange arm van FrieslandCampina. Het voorstel voor verplichte weidegang vinden zij een veel te vergaande bemoeienis met de eigen bedrijfsvoering.

Het persbericht van FrieslandCampina dat zijn leden gericht met duurzaamheid aan de slag gaan, schoot bij veel boeren in het verkeerde keelgat. Het voorstel voor verplichte weidegang vinden zij een veel te vergaande bemoeienis met de eigen bedrijfsvoering. Een aantal Friese en Drentse veehouders verenigden zich tot het ‘Betrokken Ledenplatform’. ,,Want hier moet een ferm antwoord op komen”, aldus Jan van Weperen. Op 2 maart 2011 organiseert het platform een grote bijeenkomst in het Abe Lenstra Station in Heerenveen.

Waarom hebben jullie je nu gegroepeerd? De zuivel heeft toch wel vaker besluiten genomen die ingrijpen op het boerenerf.
,,Jawel, maar dan was er altijd een legitimatie vanuit de markt voor. Op de aanpak van zoönosen bijvoorbeeld heeft misschien wel een individueel lid boos gereageerd, maar toen was er geen breed gedragen ongenoegen. Melk met leptospirose bijvoorbeeld valt nu eenmaal niet te verkopen. Maar nu bij de weidegangdiscussie is die legitimatie er niet.”

Is duurzaamheid niet belangrijk dan?
,,Natuurlijk wel. Dat realiseren boeren zich ook. Diergezondheid, energie, mineralen en landschap; het zijn onderwerpen waar veel boeren ook al mee aan de slag zijn. En dat weidegang een van de belangrijke pilaren onder het imago van de veehouderij is, daar willen wij ook niet aan voorbij gaan. En zelfs met een differentiatie van het melkgeld hebben wij geen probleem. Zolang het maar een plus is die uit de markt gehaald wordt en niet een herverdeling van boerengeld is. Anders weet ik nog wel een paar andere manieren om het te verdelen.”

Maar waar knelt het dan?
,,In de bedrijfsvoering gaat het soms om fracties van centen. Management van opgestalde koeien binnen heeft minder variabelen dan buiten. Het zijn kan dus zijn dat weidegang dan niet past. Weidegang zal ook altijd blijven, alleen niet in de mate van nu. Nu loopt nog 70 procent van de koeien buiten, in de toekomst zal 70 procent van de koeien binnen zitten. Daar moet je niet moeilijk over doen, dat is de evolutie in de melkveehouderij. Het welzijn van de koeien hoeft hier niet onder te lijden, want gezien het aantal uren dat zelfs een koe met weidegang binnen is, is de kwaliteit van de stal daarvoor bepalender dan weidegang of niet.”

Maar waarom organiseren jullie een aparte bijeenkomst? Kun je je ongerief niet kwijt in de bijeenkomsten die FrieslandCampina hiervoor heeft belegd?
,,Inmenging door de zuivel is deze open discussie waard. De bijeenkomsten van FrieslandCampina vinden achter gesloten deuren plaats. Daar wordt in kleine groepen over de onderwerpen gediscussieerd. Dan heeft iedereen drie keer gelijk en drie keer ongelijk. Uiteindelijk gaat men optellen en komen de besluiten van het bestuur er ongeschonden door.
Maar dat is niet democratisch beslissen. En dit onderwerp is zo belangrijk, dat je hier open over moet kunnen discussiëren. Dit moet je niet als dictaat, compleet met uitgestippeld tijdspad, presenteren, want dan worden wij beknot in onze bedrijfsvoeren. En dan niet door de overheid, maar nota bene door onze eigen zuivelcoöperatie. Dat steekt.”

Je voelt je verraden…
,,De energie die FrieslandCampina hierin steekt hadden ze ook in het imago-onderhoud naar de maatschappij kunnen stoppen. Aan de consument uitleggen dat duurzaamheid aandacht heeft en over de evolutie in de bedrijfsvoering van zijn leden. Wat ze nu doen is twee kampen boeren creëren. Dat is voor een coöperatie niet wenselijk.
Als boeren hebben we FrieslandCampina groot laten worden om via zijn marktmacht een goede melkprijs te krijgen. Niet om onze bedrijfsvoering te laten bepalen. De ene schakel in de keten mag zich met de andere bemoeien, dat hoort bij integraal werken, maar er zijn grenzen.”

Wat moet er nu gebeuren dan?
,,Het voorstel moet bijgesteld worden. Het dictaat dat 80 procent van de boeren in 2020 weidegang moet toepassen moet eruit. De coöperatie moet zich niet zover inmengen in onze bedrijfsvoering als daar geen legitimatie voor is. Dan creëer je een kapstok waar in de toekomst ook andere dingen aan opgehangen kunnen worden. Als men volgend jaar de landschappelijke aankleding belangrijk vindt, beginnen ze over het maisareaal… Om maar eens een dwarsstraat te noemen.”

Hoe reageert FrieslandCampina als je dat noemt?
,,Men zegt ‘het is nog maar een voorstel’ en ‘boeren kunnen zich er nog over uitspreken’. Maar eerdere besluiten werden ook zo gepresenteerd. De ledenraad zal best wat kritische vragen stellen, maar de verscheidenheid is er zo groot dat voorstellen er toch ongeschonden doorkomen. Daarom dat wij ons nu duidelijk roeren. Vaak staan mensen te laat op om nog invloed te hebben. Wij niet, wij laten onze mening daarom nu horen.”

Welke reacties krijgen jullie van boeren?
,,We krijgen heel veel reacties, van boeren uit het hele land. Dit zijn niet alleen boeren die opstallen, maar ook boeren met weidegang. De reacties lopen uiteen van halve A4tjes waarin men onderschrijft het niet eens te zijn met de beïnvloeding van de bedrijfsvoering tot korte sympathiebetuigingen. Een enkeling mailt ook over het belang van weidegang.”

Hoe gaat de bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion er uitzien? Blazen jullie de plannen ineens van tafel?
,,Dat is vooraf niet in te schatten. We hopen op een grote opkomst en een inhoudelijk diepgravende discussie. Dan zijn wij dichter bij ons doel. Want wij zijn geen oproerkraaiers, maar vinden gewoon dat hier nu iets moet gebeuren. De coöperatie hoort de fabriek te sturen, maar hier lijkt het dat de coöperatie de boer aanstuurt. Wij vinden dat het bestuur haar hand heeft overspeeld.”

Blijven jullie een luis in de pels of blijft het hierbij?
,,We zullen naar bevind van zaken handelen. Maar wij hopen een duidelijk signaal af te geven en dat het bestuur dat ook begrijpt. Dan is dit in de toekomst niet meer nodig.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  tukker

  Dit valt me zwaar tegen van j van weperen
  Ik had gedacht dat hij wel beter wist
  Het belang van weiden is overduidelijk
  En om dan een bijeenkomst te organiseren van tegen standers
  Deze mensen kunnen toch naar thema bijeenkomsten, ik vind het gewoon belachelijk om deze extra bijeenkomst te organiseren

 • no-profile-image

  veehouder

  hoe is het gelopen met die bijeenkomst.
  en de koeien buiten is zeker niet altijd beter , en al zeker niet verplicht.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik ben het met de vorige reactie roerend eens. Ik had altijd nogal een hoge dunk van Jan van Weperen, maar dat is nu al tot een aardig diepte punt gedaalt

 • no-profile-image

  A.Cornelissen

  zoals ik ook in Heerenveen gemeld heb,meten met twee maten,tegen herverdeling van melkgeld,behalve bij de kwantumtoeslag. Daar gaf hij aan volledig met Wantenaar eens te zijn voor wat betreft de kwantumtoeslag

 • no-profile-image

  mj ijzerman

  Had jan van weperen zich in het verleden
  ook maar eens beter ingezet tegen de exstra kwantumtoeslag voor de grote bedrijven maar dan sneed hij zichzelf in zijn eigen vlees, m.a.w. dat hij zelf en de zijnen er het beste financieel er uitspringen, over cooperatieve gedachte gesproken.

 • no-profile-image

  gert-jan rotmensen

  of je nu voor of tegen weiden bent,dat kan de boer zelf wel bepalen.Als RFC weidemelk wil dan moeten ze daar een vette premie op zetten dan komt er wel weidemelk.Wat je nu krijgt is een fooi.Jan van Weperen komt wel voor de boeren belangen op.Kees Wantenaar stopt als voorzitter,als van Weperen hem nu op volgt dan weten we zeker dat onze boeren belangen niet verkwanseld worden.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Jan v. Weperen heeeft groot gelijk! Dat mag zeker niet bepaalt worden door FC.
  Iedere boer moet zelf kunnen bepalen of hij de koeien binnen houdt of weidegang doet. Het is voor de meeste melkveehouders een probleem om dat goed uit tevoeren. Als het nu beter is voor de koe kon je het nog begrijpen, maar de nadelen van weidegang zijn voor de meeste veel groter. Door zulke discussies te voeren verlaag je alleen je zelf! • no-profile-image

  Jan

  Ik geloof dat boer Jan uit Oosterwolde het niet begrijpt. De koe in de wei is zijn license to produce en ook al doet hij daar zelf niet aan mee, hij profiteert wel mee. Dit is niet in geld uit te drukken. Probleem voor hem is dat wanneer er melkprijsdifferentiatie komt ivm weidegang dat dat voor hem fors in de papieren gaat lopen. Dat blijft echter een ondernemerskeuze en daarom moet hij ook niet zeuren als de coöperatie zo moedig is om (eindelijk) het voortouw te nemen in de discussie over weidegang. Hij kan toch ook nog naar een fabriek gaan die weidegang niet verplicht stelt?

 • no-profile-image

  Jan

  Weiden is niet alleen beter voor de koe maar ook beter voor de beurs. Zie de kostprijs van de boeren in Ierland. Natuurlijk kunnen wij qua groeiseizoen daar niet tegenop maar in de periode dat het wel kan kunnen ook wij die lage kostprijs benutten.

 • no-profile-image

  boate

  Jan, Friesland heeft twee keer gelijk. Het probleem van Jan van Weperen en een aantal collega's is ook dat het lastig is om te weiden vanwege de omvang van de veestapels. Qua welzijn en imago gaat er echter niks boven koeien in de wei (mits er een goed kavelpad is en de dieren uit de felle zon kunnen). Verplicht weiden gaat me te ver, maar een toeslag die zoden aan de dijk zet voor boeren die hun koeien weiden is alleszins verdedigbaar. Wanneer in dit kleine landje alle koeien op beton zouden blijven loop je een behoorlijk intensieve-veehouderij-imago-risico als melkveesector. Gaat AH wellicht greenland-weidemelk uit Ierland importeren. Ook nog lekker goedkoop.

 • no-profile-image

  jan

  ieder voor zich god voor ons allen, graaien jongens

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Waar maken we ons druk om? Het zijn de kleintjes die weiden en de groten die opstallen. Het zijn de groten die kwantumtoeslag beuren en de kleintjes krijgen middels weidegang hun fooi. Nu nog een oprotpremie voor stoppers instellen en iedereen is dik tevreden.

 • no-profile-image

  watersnip

  Dhr. van weperen preekt voor zijn eigen portemonee. Zijn bedrijf met 500 melkkoeien,zonder weidegang, beurt een flinke quantum toeslag. Hij heeft wel degelijk de huiskavel voor een weidegang. Maar dat zijn nu biljartlakens, zonder enig leven. Geen vogel, geen koe, geen muis waagt er zich op. Hoezo oog voor duurzaamheid? Grove leugens zijn het. Alles draait om de centen en daar moet natuur en landschap voor wijken. Het zijn een stelletje graaiers met veel te veel invloed.

 • no-profile-image

  watersnip

  Oh ja, de maatschap van weperen, beurde in 2009, minstens 300.000 euro aan eu subsidie (zie website min. van EL&I) .

 • no-profile-image

  Jan W

  In de reactie's wordt er alleen gesproken over weidegang. De avond en de discussie gaat erover dat het bestuur van RFC vvoruit loopt op de gevoerde discussie en dat het eindordeel al klaar ligt zonder dit te communiceren met de leden.
  Ik weid zelf de koeien ook, maar het bestuur mag nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten wat nu wel gebeurt. Daar ging deze avond over en niet zozeer over verplicht weidegang. Voor een duurzame melkveehouderij zijn veel meer aspecten belangrijk dan alleen het weiden van koeien.
  Men moet veel beter communiceren en niet voor de muziek uit lopen.

 • no-profile-image

  Andries Wijbenga

  Een groot kompliment aan het ledenplatform. Het werd hoog tijd dat de leden van de melkfabriek zeggen : tot zo en niet verder. Waar gaat dit heen en waar is het einde. We worden een schiet- schijf van een klein aantal mensen die graag willen scoren in de politiek, dus roept u maar, het is altijd raak, onder de noemer van het maatchappelijk belang.Nu de globalisering toeneemt ontkom je niet aan schaalvergroting, dat is een proces wat je niet kunt stoppen. Als de burger de koeien buiten wil houden dan kan hij dat alleen maar afdwingen door massaal zuivel te kopen wat dan gemaakt is van weidemelk. Dat dit dan wat duurder is, daar moeten ze dan als consument maar aan wennen. We leven in een wereld waar uiteindelijk alles draait om geld en als de burger echt iets wil, dan moet hij daar maar voor betalen. Een boerenbedrijf is een onderneming en die kan je alleen maar aansturen als er economisch perspectief is.

 • no-profile-image

  Han

  Goed dat in dit artikel nog maar eens wordt gewezen op wie de lakens horen uit te delen in de Co-op. Maar m.b.t. de weidegang voor melkvee, zijn er in Den Haag wetten in voorbeeding waar zelfs de FC niet tegen op kan met zijn weidegang eisen. laten de boeren toch vooral wakker blijven als het de politiek betreft. De Randstad cleres is druk doende de huidige veehouderij in zijn algemeenheid via wetgeving het leven zuur zo niet onmogelijk te maken. Boer let op je kippen als de vos zijn passie preekt.

 • no-profile-image

  Riny

  In de duscussie wordt vaak over Jan v, Weperen gesproken. Daar gaat de discussie niet over! Het gaat om de bemoeienis van RFC met de bedrijfsvoering van de melkveehouder! Gelukkig hebben enkele melkveehouders het heft in handen genomen om het bestuur is in het hok te drijven. Het bestuur heeft uit tevoeren wat de leden bepalen! Er zijn zeer goede leden gaan lopen door arogant gedrag van bestuur, directie en beleidmedewerkers! Leden met geweld dwingen en afpersen kan niet. Melkveehouders hebben ook hun rechten, dit moet je waarderen en niet afpersen!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.