Rundveehouderij

Achtergrond

CRV heeft goud in handen

Nederlandse stiervaders zijn gemiddeld later rijp dan buitenlandse. Hun dochters scoren ook beter op levensduur. Helaas zetten ki’s nu in op vroegrijpheid.

Ik bezocht enkele weken geleden de CRV-fokkerijvergadering. Net als een jaar of vijf geleden was het een avond om het fokdoel te ijken met de praktijk. De opkomst verraste mij positief, de invulling van de avond viel me tegen. Het bestuur stak de standaardpraatjes af en de jaarcijfers werden toegelicht. Daarnaast werd een gelikte video over de praktijk-testbedrijven getoond.
Bij de ijksessie in 2006 werden concrete stellingen behandeld. Dit keer was het vaagheidsgehalte beduidend hoger. Aangeven of je over tien jaar een ander ras melkt is nog te doen. Dat heeft volgens mij weinig met fokkerij of fokbeleid te maken, maar meer met de marketingstrategie van de ki. Dan de vraag of CRV al dan niet een stier met minimaal 115 exterieur op de kaart moet hebben. Ook dit lijkt me duidelijk. Hierin bieden resultaten uit het verleden wel degelijk een garantie voor de toekomst. Eerdere ‘Delta-stieren’ uit de 115+-categorie zoals Marker, Superior, Bongo, Sinatra en December hebben immer teleurgesteld, laat staan dat er überhaupt veel keuringswinnende dochters van kwamen.
Bij de vraag of klauwgezondheid al dan niet belangrijker is dan kwaliteit van het beenwerk brak m’n klomp. Weer een bevestiging van het feit dat de moderne veeverbetering alleen in onafhankelijke onderdelen denkt en niet kijkt naar de koe als geheel en de samenhang tussen alle onderdelen. Juist deze samenhang bepaalt het functioneren van de koe. Klauwgezondheid is onlosmakelijk verbonden met benen en andersom. Dus een zaal boeren aan laten geven welk van de twee meer aandacht verdient is zinloos.

Genetische vooruitgang

Het opmerkelijkst deze avond vond ik toch de visie vanuit de fokkerijraad door een collega-veehouder. De man verklapte al veel door toe te geven dat de fokkerijraad binnen CRV steeds meer verschuift vanaf fokkerij naar de marketingafdeling. Een lofzang volgde over onbegrensde mogelijkheden van genomics, de hoeveelheid merkers en de genetische vooruitgang. De basis in de fokkerij word nu gezet door een bredere basis van duizenden, bij boeren ingezette, embryo’s. Via genomic selection wordt dat teruggebracht tot een klein aantal in te zetten proefstieren. Volgens de fokkerijraad-man is deze manier van fokkerij een schitterend vliegwiel dat steeds harder gaat draaien en een steeds grotere stroomversnelling creëert. In het verleden hoorde ik wel meer vliegwiel-verhalen. Een vliegwiel wordt in mijn ogen te vaak de bekende driemaster met gehesen zeilen in windkracht 10 op zee. Volle kracht vooruit, niemand heeft tijd om de zeilen te laten zakken en de vraag is niet of ie op de rots te pletter slaat, maar wanneer.
Nee, dan ben ik meer onder de indruk van oud Delta-voorman Kees van Velzen in een artikel in Veeteelt. Hij pleit voor meer nadruk op levensduur, laatrijpheid en celgetal in de fokkerij. Aangetoond word dat de verandering van de fokwaarde celgetal over de eerste drie lactaties een sterke indicator is voor levensduur. Het principe moge duidelijk zijn, verbetering in de eerste drie lactaties is gevolg van laatrijpheid, geeft meer levensduur en stieren en koeien die steeds meer mee gaan vallen. In deze groep passen stieren als Aldo, Tops en Hidden Future.

Selectie op jonge leeftijd

Helaas zorgt de snelle marketingstrategie van ki-bedrijven voor selectie op jonge leeftijd, ofwel selectie op de eerste lactatie. Vroegrijpe dieren krijgen daardoor meer kansen dan laatrijpe. Vooral stiervaders zijn veelal van het vroegrijpe type. Gevolg hiervan zijn vroegrijpe koeien, hogere vervangingspercentages en het niet slagen in het doel: meer levensduur. Van Velzen toont ook aan dat Nederlandse stiervaders hoger scoren voor levensduur en laatrijpheid dan hun buitenlandse collega’s. Oftewel: CRV heeft goud in handen, men moet het nu alleen nog weten te benutten. Ik stel voor dat Van Velzen de fokkerijraad gaat onderwijzen. Net zolang tot de raad in ieder geval zijn belangrijkste stelling kan dromen: in fokkerij is geduld belangrijker dan snelheid…

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.