Rundveehouderij

Achtergrond 299 x bekeken

Beleg niet met geleend geld

De grondmarkt verandert. Verzekeraars gaan meer grond kopen en verpachten.

In 2000 leverden 29.467 bedrijven melk, vorig jaar 20.268. De blijvers groeiden van 62 naar 82 melkkoeien en van 40,5 naar 52,9 hectare, waar-van 62 procent eigendom. De gemiddelde blijver kocht dus ruim 7,6 hectare grond, gezamenlijk kochten ze dik 150.000 hectare.
Als je doortelt, blijkt het kadastrale oppervlak in handen van melkveehouders te dalen van 1.193.400 naar 1.072.200 hectare. Er stroomt dus grond uit de melkveehouderij weg. Dat is verklaarbaar. Opa stopt met melken, want heeft geen opvolger. Hij verkoopt zijn quotum en een deel van de grond (het gros van wat de blijvers groeien), gaat schapen, vleesvee of jongvee houden en teelt mais voor de verkoop. Opa leeft nog zo’n 20 jaar tot de erfenis wordt verdeeld. Omdat niets makkelijker verdeelt dan geld, komen er weer hectares op de markt. Je ziet het overal.
Dit proces is al tijden gaande, wat verandert is de schaal van wat op de markt komt. Tien jaar geleden waren het porties van 5 tot 10 hectare. Die werden makkelijk opgenomen, want er waren toen nog een kleine 30.000 grondhongerige melkveehouders. Nu zijn dat er nog maar 20.000 en in 2020 zo’n 12.000. Die kunnen echt niet de vrijkomende 200.000 hectare van de 8.000 stoppers plus de al in de pijplijn zittende 120.000 hectare opnemen. Jazeker, de op termijn vrijkomende grond verandert echt wel van eigenaar. Maar de grote, hongerige overheid koopt niet meer voor natuur en zal dat ook niet weer gaan doen. In alle regio’s daalt de grondprijs al. Verzekeraars zullen meer grond kopen en verpachten. Maar die hebben nog geen haast om toe te slaan, want de prijs daalt.
Moet je dan als boer nog wel grond kopen? Kopers hadden achteraf gezien altijd gelijk, de belegging steeg in waarde. Of dat opgeld blijft doen, is de vraag. Kopen tot de landbouwkundige waarde is risicoloos. Daarboven is het een belegging. Beleggingsrisico’s moet je spreiden. Beter nog: beleg niet met geleend geld. En bedenk, dat doe je meestal bij grondaankoop.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.