Rundveehouderij

Achtergrond

Weidegang moet op ieders eigen manier

Melkveehouder Koen Bolscher uit Bornerbroek, voorzitter van de jongerencommissie van FrieslandCampina is duidelijk: weidegang is de verantwoordelijkheid van elke melkveehouder.

Welk standpunt heeft de jongerencommissie van FrieslandCampina ingenomen over weidegang?
"Eigenlijk waren we het er heel snel over eens dat weidegang heel belangrijk is - naast andere belangrijke onderwerpen overigens. De zichtbaarheid van de melkveehouder gaat ons allemaal aan. Wij hebben een goed imago en dat moeten we ook zo houden. Als onze zichtbaarheid daaraan bijdraagt, moeten we daar rekening mee houden."

Moet elke melkveehouder verplicht worden tot weidegang?
"Wij vinden de ondernemersvrijheid heel belangrijk. Dus er moet niet heel strak geregeld worden hoeveel dagen koeien in de wei moeten en hoeveel koeien. Maar aan de andere kant vinden we dat elke individuele ondernemer de verplichting heeft op de een of andere manier aan weidegang te doen."

Hoe verliep de discussie daarover in de jongerencommissie?
"Je merkt dat iedereen heel snel praat over de uitvoering en zich afvraagt wat het betekent op je eigen bedrijf. Maar over het belang van de weidegang en de zichtbaarheid van de sector waren we het eigenlijk heel snel eens."

Hoe reageert het bestuur van de coöperatie daarop?
"We hebben begin volgende maand een gesprek met het bestuur, onder meer over dit thema. Weidegang maakt deel uit van een bredere discussie over duurzaamheid. Het zou nog wel eens kunnen dat het energiegebruik en de nutriëntenkringloop binnen de melkveehouderij een belangrijker thema is. Wij hebben ons standpunt over weidegang verwoord, voordat het bestuur daarmee naar buiten kwam."

Lopen je eigen koeien wel buiten?
"Ja, de deuren staan altijd open. Maar het moet ook duidelijk zijn dat weidegang echt niet het walhalla is. Als het warmer is dan 20 graden, komen de koeien om tien uur al weer binnen. Dat moeten we ook duidelijk maken. Er zijn echt bewijzen dat weidegang niet altijd beter is."

Of registreer je om te kunnen reageren.