Rundveehouderij

Achtergrond

Weidegang in Duitsland alleen voor 'groenen' en dierenbeschermers

Weidegang, dan wel de teloorgang daarvan, is in Duitsland tot dusver een zaak die hoofdzakelijk de aandacht heeft gehad van ‘groene’ groeperingen en de dierenbescherming.

Het grote publiek moet weidegang als het ware nog ‘ontdekken’. Wat dat betreft ontpopt FrieslandCampina zich in de Bondsrepubliek als een koploper.

Binnen de gevestigde georganiseerde landbouw heeft de zaak daarentegen geen hoge prioriteit. Zelfs het project Faire Milch van melkveehoudersbond BDM, een project dat tevens mikt op een sterke milieukwaliteit van de melkproductie, rept over weidegang met geen woord. In de eisen waaraan door de leveranciers moet worden voldaan om het product onder de vlag van Faire Milch te mogen afzetten, wordt alleen gesproken over een hoog aandeel gras in het voer, dat bovendien afkomstig dient te zijn van areaal in de buurt van de boerderij. Dat daarom in de praktijk veel Faire Milch-leveranciers de koeien ’s zomers wel in de wei hebben staan is duidelijk, maar van een verplichting is daarmee nog geen geen sprake.

Ook de zich tegen de verdere industrialisering van de landbouwdierenhouderij verzettende Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) kan niet worden verweten dat het intensief met de bevordering van de weidegang in de melkveehouderij bezig is. Het kan echter zijn, dat deze ‘groene’ organisatie weidegang voor zichzelf als een vanzelfsprekendheid beschouwt, namelijk als iets dat gewoon inherent is aan een hoog dierenwelzijnsniveau. Dat geldt uiteraard eveneens voor de biolandbouworganisaties, zoals Naturland. Niettemin is er enkele jaren geleden door onderzoekers ook twijfel gezaaid over het milieueffect van weidegang, omdat daardoor in de melkveehouderij de methaanemissie groter wordt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.