Rundveehouderij

Achtergrond

Meer vraag naar melkvee

Geleidelijk ontstaat er meer vraag naar melkvee, vooral een tweede kalfs koe of jonge vaars. Afmelkers zijn moeilijk plaatsbaar. Met het nieuwe melkseizoen in zicht informeren boeren met groeiplannen al geïnformeerd naar koppels van 15 tot 30 goede kwaliteit koeien. Groeiers hebben melk bijgekocht en pakken door. Dergelijke koppels moeten vooral uit bedrijfsbeëindiging komen, dus groei in de aanvoer daarvan is pas vanaf half maart te verwachten. Ook voor fokpinken neemt de animo toe. In 2010 is de export van vaarzen gegroeid, er is weer aanvulling nodig. De export van vaarzen loopt rustig door. Voornaamste bestemmingen blijven Rusland, Marokko, Spanje en België. Het aanbod van mindere melkkoeien is beperkt. De selectie van tweede kwaliteit is in november, december en de eerste helft van januari al gedaan.

Prognose Prijsstijging

Of registreer je om te kunnen reageren.