Rundveehouderij

Achtergrond

Leasemelk gewild maar schaars

Flinke activiteit in de quotumhandel deze week. Voor leasen van quotum kwam de vaart er dinsdag goed in. De gevraagde porties lopen tot 200.000 kg, wat door het aanbod niet direct af te dekken is. Het aanbod van de verhuurders loopt uiteen van ca. 10.000 tot hooguit 40.000 kg per transactie. Het is voor de vragende partij een kwestie van sprokkelen. Het aangeboden leasequotum is dan ook vlot plaatsbaar, voor een prijs vanaf € 5,30. Dat biedt nog enige ruimte voor de melkveehouder om superheffing te ontlopen. Boeren die in de landbouwregeling vallen beginnen bij dit niveau echter af te haken.
In koopmelk is voor het nieuwe seizoen al sporadisch gehandeld, grotere porties van 150.000 tot 200.000 kg, de prijs ligt rond € 16,50.

Er is nog net een week te gaan voor de leasemarkt. De boeren met productie boven quotum moeten nu echt beslissen. Dat wil zeggen huren of de productie drukken, dan wel een combinatie van beide. Tot en met december is de melkaanvoer dit seizoen 1,9 % ofwel 165 miljoen kg melk groter geweest dan in seizoen 2009/’10. Dat surplus ligt al boven de voor het gehele seizoen toegewezen plus op het quotumcontingent. De melkaanvoer drukken tot het niveau van de eerste drie maanden van 2010 zou zelfs nog leiden tot een overschrijding van het melkquotum met 9,5 miljoen kg.
De huidige melkprijzen en de positieve stemming op de zuivelmarkt geven misschien niet meteen aanleiding de melkproductie een halt toe te roepen, de voerprijzen doen dat wel.
Gezien de grote hoeveelheid in december al geleased quotum (36,4 miljoen kg, tegen 19,1 miljoen kg in november, in een verdubbeld aantal transacties) zal het aanbod de resterende week niet enorm zijn.

Prognose: prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.