Rundveehouderij

Achtergrond

Kunstenaar Bekkaoui: Ik wil mensen inspireren

Melkkleuren is de titel van een project van multidisciplinair kunstenaar Aziz Bekkaoui. Vandaag is de aftrap in Utrecht. De agrarische sector is een belangrijke bron voor moderne cultuur, en melk is daarvan bij uitstek het symbool, aldus de kunstenaar.

Vandaag is de start van Melkkleuren, op een congres van LTO Noord. U heeft zelfs Cees Veerman en Agnes Jongerius erbij betrokken. Wat is de clou van het project?
”De agrarische sector heeft erg veel invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne samenleving in de hele wereld, van de culcuur in de breedste zin van het woord. Van hoe wegen aangelegd worden tot de mentaliteit van de mensen. En dus ook van kunst. Neem het tegenwoordig wereldwijd bekende Dutch design. Dat is strak vormgegeven en praktisch bruikbaar. Dat vloeit voort uit een cultuur van dingen goed organiseren en schoon houden. Je kunt het rechtstreeks terugvoeren naar hoe alles schoon en netjes moest zijn op een kaasmakerij. Je ziet het ook bij Rietveld. Alles clean en strak.”

De Utrechtse Dom veranderen in een melkpak, een rondtrekkende show met muziek en kunst, een boek over twee boerenfamilies, u bent nogal wat van plan.
”Ik wil mensen inspiratie geven. Hen bewust maken van hun omgeving, en van de agrarische roots van onze moderne cultuur. Mensen zien het landschap als een vanzelfsprekend decor, en kijken niet verder. Ze zeggen: hé die bloem ruikt naar mijn shampoo. Dan missen ze de essentie.”
Kunst met een boodschap?
”Alles heeft een betekenis en een boodschap. Mensen denken dat het platteland achterloopt bij de moderne stad. Maar dat is niet zo. De moderniteit is voor een deel juist in de agrarische sector ontstaan. Ik wil mensen daar bewust van maken.”

Wordt u gesponsord door de agrosector?
”We werken met partners en met sponsoren, inderdaad. LTO Noord en provincie Utrecht dragen bij. We overleggen met andere partners over de volgende stappen. Zie het maar zo: nu, in het vroege voorjaar zijn we aan het zaaien, in het najaar willen we oogsten in de vorm van mooie activiteiten.”

Vanwaar gebruikt u die titel melk-kleuren?
”Melk is een metafoor. Melk spreekt aan, iedereen kent het, iedereen heeft het in de koelkast. Het witte van melk heeft eigenlijk alle kleuren in zich, net als zonlicht. Dat symboliseert voor mij de veelzijdigheid van de agrarische sector. Economisch van belang maar veel breder in onze cultuur geworteld dan dat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.