Rundveehouderij

Achtergrond

Ierse melkproductie weer hoger

Dublin – De Ierse melkproductie lag in december op 177,1 miljoen liter, bijna 30 procent hoger dan een jaar eerder.

In november kwam de melkplas in Ierland op jaarbasis al bijna 40 procent hoger uit. Over het lopende melkjaar zit Ierland nu op bijna 5,2 miljard liter, ruim 8 procent hoger dan in het voorafgaande jaar.

Nadat al eerder minister van landbouw Brendan Smith waarschuwde voor een mogelijke superheffing, is die waarschuwing nu overgenomen door de Irish Farmers Association. Voorzitter Kevin Kiersey van de zuivelsectie concludeert ’dat het niet langer zeker is dat we niet over ons nationale quotum heen zullen gaan.’

Kiersey wijst er daarop op dat de melkproductie ook in januari weer fors hoger uit lijkt te komen. ”Zolang als het quotum systeem blijft bestaan, blijft ook het risico op een rekening vanwege een superheffing. Melkveehouders doen er goed aan dat nu al in te calculeren.”

Ierland probeert in de EU te bewerkstelligen dat het al voor 2015 een belangrijke expansie mag doorvoeren ’maar dat gebeurt binnen het kader van een meerderheid van lidstaten die tegen een dergelijke flexibiliteit is.’

Of registreer je om te kunnen reageren.