Rundveehouderij

Achtergrond

Duitse zuivel en kaasmarkt voeden prestatietoeslag FrieslandCampina

FrieslandCampina kan veel meer melkgeld uitbetalen dan hij doet, terwijl het bedrijf nu braaf meedeint met de andere zuivelfabrikanten (voornamelijk kaasfabrikanten) in Nederland. Het is het gevolg van het gekozen formule voor de bepaling van het maandelijkse melkgeld.

Het bedrijf baseert zich op de gemiddelde (verwachte) uitbetalingsprijs van zuivelbedrijven in de omringende landen. Daarbij weegt met name de Duitse gemiddelde uitbetaalprijs zwaar.
Laat met name die prijzen momenteel achterblijven bij die in andere landen, zoals FrieslandCampina zelf ook aangeeft.

Echter, ook in Nederland en België beweegt de gemiddelde (en verwachte) uitbetaalprijs niet helemaal mee met de zuivelmarkt. Dat komt doordat die uitbetaalprijs sterk wordt bepaald door de opbrengsten van de kaas. Juist kaas blijft echter weer achter bij de snelle prijsstijgingen op de zuivelmarkt.

Weliswaar hebben de kaasfabrikanten in Nederland hun prijs juist vorige week iets proberen te verhogen. Met een dubbeltje per kilo voor de foliekaas (gemiddeld € 3,20 tot € 3,25 per kilo) en een kwartje voor de natuurkazen (naar € 3,50-€ 3,60). Maar ook die verhoging is niet genoeg om gelijke tred te houden met de prijsstijgingen bij de poeders en boter en room. Het leed wordt een klein beetje verzacht door het feit dat ook de weipoederprijzen nu ’door het dak’ gaan. Prijzen gaan tot € 1.100,00 per ton. Toch is dat niet genoeg.

Het zijn allemaal redenen waarom deze fabrikanten minder ruimte hebben om meer te betalen dan FrieslandCampina en waarom FrieslandCampina meer zou kunnen uitkeren dan ze doet. Want Friesland haalt de winst vooral uit de poeders en daarop gebaseerde merkproducten, en die doen het nu extra goed in de markt. Maar ook al betaalt het bedrijf de extra financiële ruimte niet direct uit, het gaat niet verloren voor de leden.

FrieslandCampina bouwt nu in rap tempo reserves op om over ruim een jaar uit te keren als prestatietoeslag. De leden van de zuivelcoöperatie profiteren dan bovendien van het feit dat die prestatietoeslag gevoed wordt door een hoger percentage van de winst dan dit jaar. Het enige risico is dat de markt over enige tijd omslaat, een niet ondenkbeeldig gevaar. Dan kunnen alle opgebouwde reserves in rap tempo weer verdampen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.