Rundveehouderij

Achtergrond

Terug naar de basis

Simpele systemen komen terug. Krachtvoer in de melkstal en de boer flexibeler.

Tussen 1980 en 2000 was de standaard bedrijfsopzet graskuil, mais, twee soorten krachtvoer in de voerbox en een beetje lokbrok in de melkstal. Twee productiegroepen en een droogstandsgroep. Makkelijk en overzichtelijk, bijna iedereen kon het bedrijf zo een paar dagen overnemen.
Dan zetten de veranderingen in. De voermengwagen wordt hip, zonder zo’n ding telde je eigenlijk niet meer mee. Vijf soorten bijproducten erbij, en de halve dag bezig met voeren van minstens drie productie- en twee droogstandsgroepen. Het krachtvoer gaat in de voermenger en verdwijnt uit de melkstal, ook al omdat veel koeien aan zelfservice doen. Op open dagen zie je nieuwe bedrijven zonder enige voorziening om brok in de melkstal te verstrekken. Het opdrijfhek moet zorgen dat de koeien vlot de melkstal in komen. Met al die diergroepen, voersoorten en techniek is het lastig om het bedrijf aan een ander over te laten.
In bijna de helft van de nieuwbouwstallen wordt nu weer een automatisch melksysteem geplaatst, waar volop krachtvoer gevoerd wordt om de loop er bij de koeien in te houden. Maar ook bedrijven die nieuw bouwen met een conventioneel melksysteem, gaan weer vrijwel allemaal over op krachtvoer in de melk.
Ook is bij nieuwbouw automatisch voeren in zwang om vooral mais en graskuil te verwerken. De bijproducten gaan in aantal terug. Krachtvoer komt terug in de melkstal. Als lokvoer én als krachtvoer op maat, individueel verstrekt. Op veel nieuwe bedrijven zijn zelfs geen krachtvoerboxen, omdat die ligboxen kosten. Samengevat: de bedrijven worden weer ouderwets simpel van opzet. De boer is weer een paar dagen misbaar.
Als je dan de vakliteratuur opslaat uit eind jaren tachtig van de vorige eeuw, kun je de volgende stap voorspellen. De krachtvoerbox die nu aan het verdwijnen is, komt terug. Want het is wel beter om krachtvoer gespreid over de dag aan te bieden. En daarmee zijn we weer terug bij af, met een dubbel aantal koeien.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.