Rundveehouderij

Achtergrond 703 x bekeken

PZ laat keerzijde innovaties onderzoeken

Nieuwe ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals mestvergisting, terugwinning van energie en toepassing van diepstrooiselstallen, scheppen nieuwe kansen. Ze brengen ook risico’s mee. Bijvoorbeeld voor de diergezondheid en melkkwaliteit.

Nieuwe ontwikkelingen in de melkveehouderij brengen ook weer nieuwe risico’s met zich mee. Zo kan ligboxvulling met materiaal uit een mestscheider zorgen voor nieuwe microbiële besmettingen bij koeien en in melk en kan de toepassing van warmtewisselaars in de melkstal zorgen voor meer thermofiele (hitteminnende) streptokokken in boerderijmelk.

Het zijn ontwikkelingen waarover de zuivelindustrie vermoedens heeft, maar waarvoor nog geen keiharde bewijzen bestaan, of waarvan men al wel weet heeft, maar waar nog gen goede tegenmaatregel voor bestaat. De commissie melkveehouderij van het Productschap Zuivel (PZ) heeft zich gebogen over een reeks van deze ontwikkelingen en wil nu dat het PZ-bestuur geld uittrekt voor nader onderzoek naar deze kwesties. De meeste van deze onderzoeken zullen worden verricht door het NIZO. Voor het onderzoek naar de herkomst van de thermofiele streptokokken wordt een relatief klein bedrag uitgetrokken (zo’n 60.000 euro).

Voor het onderzoek naar microbiële besmetters afkomstig uit alternatieve stalbodems en naar gescheiden mest worden grotere bedragen uitgetrokken. Vervangers van traditioneel strooisel, die ook nog eens hergebruikt kunnen worden vanaf het eigen bedrijf, kunnen grote besparingen opleveren, maar die voordelen moeten dan wel duidelijk opwegen tegen de extra risico’s.

Voor het gebruik van digestaat uit een vergister of van struviet uit huishoudelijk afvalwater of uit de vloeibare fractie van drijfmest zijn economisch goede argumenten te bedenken, maar wat zijn de nadelen? De vrees bestaat dat genoemde toepassingen de melkkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.

De stijging van het aantal hittebestendige sporen in de melk en de geleidelijke verhoging van de zuurtegraad in melkvet, zoals het PZ signaleert, zijn zorgelijke ontwikkelingen die de sector goed in beeld wil houden. De eerste kunnen leiden tot bederf in diverse gesteriliseerde zuivelproducten.

Wat de gestaag oplopende zuurtegraad van het melkvet veroorzaakt en wat daarvan de bedreigingen zijn voor de zuivelproductie zijn, moet ook helder worden. Heeft het te maken met het veranderende veevoerrantsoen? Het PZ laat het onderzoeken met heffingen van boeren en industrie, zo lang het nog kan.

Of registreer je om te kunnen reageren.