Rundveehouderij

Achtergrond

Noorse landbouw nog steeds niet klaar voor open markt

De Noorse consument zoekt momenteel vaak tevergeefs naar boter in de koelvitrines van de supermarkten. Er is een nijpend tekort ontstaan door als gevolg van de kleiner uitgevallen melkproductie door de slechte ruwvoeroogst van afgelopen zomer.

Wie per sé boter wil hebben kan een beroep doen op de ’zwarte’ markt, waar prijzen worden genoemd – en betaald – van tientallen euro’s per kilo of uitwijken naar Zweden om daar een paar pakjes in te slaan.

De supermarkten doen hun best om de voorraden op de buitenlandse markt aan te vullen, maar dat vergt ten eerste tijd en ten tweede zijn niet alle aanbieders even happig. Noorwegen beschermt zijn eigen voedselproductie strikt tegen buitenlandse concurrentie en kan dat ook doen, want het land heeft op dat gebied een uitzonderingspositie bedongen in het vrijhandelsverdrag met de EU.
Daar ligt de eigenlijke oorzaak van de groteske botersituatie. De Noren willen in beginsel zelfvoorzienend blijven, maar weten ook dat de binnenlandse land- en tuinbouw op een open Europese markt geen enkele kans maakt. De boeren behoren daarom van oudsher tot de grootste tegenstanders van de EU.

De laatste keer dat over aansluiting bij de EU werd gestemd is alweer zeventien jaar geleden. Sindsdien wordt aangekondigd dat de land- en tuinbouw hard bezig is om zich toe te rusten voor de gemeenschappelijke Europese markt, maar al die tijd is het ook bij aankondigingen gebleven. De sector is nog even slecht in staat om de concurrentie aan te gaan als altijd.

Dat kan ook nauwelijks anders gezien klimaat en bodemgesteldheid. Langzamerhand lijken de Noren er zich bij neer te leggen. Toch menen de binnenlandse critici, waaronder ook de melkveehouders, dat het botertekort had kunnen worden voorkomen, als er eerder was gereageerd op de ontwikkeling van de melkproductie. Pas per begin deze maand werd de melkquotering tijdelijk opgeheven en de importheffing voor boter verlaagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.