Rundveehouderij

Achtergrond

Melkveemarkt rustig

De vraag naar melkvee blijft in het binnenland stabiel, bij geringe beschikbaarheid. De Nederlandse melkveehouderij produceert op maandbasis bezien weliswaar meer melk dan gezien de quotering zou mogen, maar de overproductie tot en met november is minder groot dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel. Ervan uitgaande dat de melkproductie in de maanden december tot en met maart waarschijnlijk iets daalt, met ook iets lagere gehalten, is de kans groot dat dit jaar nauwelijks nog een overschrijding van het melkquotum wordt gerealiseerd. Kortom, er is her en der bij melkveehouders voldoende ruimte om meer te produceren.
De problematiek rond het Schmallenbergvirus heeft nog geen effect op de vraag maar is natuurlijk wel voer voor discussie. Dat hangt ook boven de exportmarkt. Export van vaarzen is zoals gebruikelijk voor eind december erg rustig, maar de vraag voor levering begin volgend jaar is er zeker, vanuit onder andere Roemenië, Rusland en Turkije.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.