Rundveehouderij

Achtergrond

Instemming over EU-regels zuivelmarkt

Brussel – De Europese Raad, de Commissie en het Europees Parlement hebben een informeel akkoord bereikt over de organisatie van de zuivelmarkt tot 2020.

Als gevolg mogen melkveehouders zich in landen met weinig coöperaties bundelen in producentenorganisaties, die tot een derde of zelfs 45 procent van de nationale melkplas bundelen. Ook mogen producenten van speciale kazen met een beschermde status de daarvoor benodigde melkplas quoteren.

Voor de Nederlandse melkveehouderij heeft het akkoord geen praktisch effect, omdat de Nederlandse melkveehouderij door het hoge coöperatieve gehalte geen producentenorganisaties hoeft toe te laten. Voor de zuivelindustrie en LTO melkveehouderij is dit een opluchting, voor de NMV en DDB is het een teleurstelling.

Cees Romijn, voorzitter van de LTO vakgroep melkveehouderij, verwacht voor Nederland ook geen negatieve effecten van het akkoord. Waar de Nederlandse melkveehouderij mogelijk nog wel baat bij heeft, is een te verwachten aanpassing van de vetcorrectie. Dat is een technisch besluit, waar de politiek zich niet mee hoeft te bemoeien, maar dat toch iets extra productieruimte kan geven voor de Nederlandse melkveehouder, meent hij.

Afgesproken is dat het Europese melkpakket, zoals dat nu is overeengekomen, in 2014 en 2018 wordt geëvalueerd en tot in 2020 van kracht blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.