Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Het Schmallenberg-virus

De Nederlandse veehouderij is in de ban van een nieuw virus: het Schmallenberg-virus. Het veroorzaakt diarree, hoge koorts en forse productiedaling.

De Nederlandse veehouderij is in de ban van een nieuw virus: het Schmallenberg-virus. Niet alleen veehouders zijn bezorgd, ook in de politiek houdt het de gemoederen bezig. Er is nog veel onduidelijk. Desondanks zet Boerderij een aantal belangrijke punten op een rij.

Wat is het Schmallenberg-virus?

Het Schmallenberg-virus is een virus onder herkauwers dat genetisch gelijkenis vertoont met het Akabane-virus en het Shamonda-virus uit de zogenoemde groep Orhtobunya-virussen. Het Schmallenberg-virus is echter niet volledig identiek aan deze virussen. Het Akabane- en Shamonda-virus komen voor in Afrika, Azië en Australië.

Wat zijn de verschijnselen?

Het Schmallenberg-virus werd half november in Duitsland ontdekt nadat de diergezondheidsdienst van de Landwirtschaftskammer van Noordrijn-Westfalen in augustus en september van zo’n 100 melkveebedrijven meldingen van zieke koeien kreeg. Duitse veehouders meldden forse dalingen in de melkproductie die gepaard gingen met hoge koorts. Ook kregen koeien diarree. De daling in de melkproductie duurde gemiddeld 7 tot 10 dagen waarna de koeien weer terug kwamen op het oude productieniveau.
Het virus behoort tot de zogenoemde vectoroverdraagbare virussen. Op dit moment gaan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het Centraal Veterinair Instituut (CVI) ervan uit dat de knut (dezelfde overbrenger van blauwtong) verantwoordelijk is voor de verspreiding van het nieuwe virus. Er kunnen echter nog andere stekende insecten overbrenger zijn, maar dat is nog niet onderzocht.

Waar komt de naam vandaan?

De naam 'Schmallenberg' is afkomstig van een plaats in het Duitse Sauerland waar het virus voor het eerst in bloedmonsters van runderen is aangetroffen.

Sinds wanneer is het in Nederland?

Nederlandse veehouders meldden in augustus en september koeien met diarree, een forse daling van de melkproductie die gepaard ging met hoge koorts. Sinds begin november zijn er geen nieuwe meldingen meer geweest.
Sinds begin december krijgt de GD van zowel schapen- als rundveebedrijven meldingen van doodgeboren lammeren en kalveren of de geboorte van dieren met afwijkingen. Volgens het ministerie van EL&I zijn op 20 schapenbedrijven misvormde lammetjes geboren en afgelopen zomer kreeg de GD van 80 melkveebedrijven meldingen van diarree en productiedalingen bij koeien. Latere cijfers van het ministerie spreken van 50 melkveebedrijven met koeien met diarree die zijn bemonsterd. Daarvan zijn 15 testen positief uitgevallen.

Wat kan ik er als boer tegen doen?

Op dit moment is nog niet bekend wat een veehouder tegen het Schmallenburg-virus kan doen.

Wat moet ik doen als (ik vermoed dat) het op mijn bedrijf voorkomt?

Vermoedt u als veehouder dat uw dieren het virus onder de leden hebben? Neem dan contact op met uw dierenarts. Met ingang van dinsdagavond 20 december geldt namelijk een meldplicht voor bedrijven die vermoeden dat hun veestapel besmet is met het Schmallenberg-virus. De besmetting moet bij de nVWA gemeld worden. Besmette bedrijven hoeven niet geruimd te worden.

Meer weten?

Hiermee hopen we u antwoord te hebben gegeven op de meest prangende vragen over deze ziekte. Omdat diergezondheidsexperts er volop mee bezig zijn en er mogelijk ook in de regelgeving nog veranderingen optreden, wordt dit bericht regelmatig geüpdatet.

Heeft u nog vragen, mail ze dan naar onze redactie!

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    zuiden

    drukte makerij de natuur doet zijn werk!! net ook dierenarts hier gehad misschien wel smallenberg de dierenarts moet er zelf om lachen er is weer wat nieuws en misschien is het er vroeger ook wel geweest maar ja de gd moet immers ook werk houden!!!

    groeten en succes met de gd te ondersteunen aan werk verschaffing!!

Of registreer je om te kunnen reageren.