Rundveehouderij

Achtergrond

DLV Maiswijzer 2012

De resultaten van het Europees Maisrassenonderzoek 2011 van DLV Plant zijn bekend. Een overzicht van veelbelovende rassen in meerdere jaren van onderzoek.

In dit maïsrassenonderzoek In dit onderzoek worden 117 snij- en korrelmaisrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. Het onderzoek is in 2011 door DLV Plant voor het 15de opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van 13 kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maiszaden.
Er zijn een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede- en derdejaars resultaten, in de drie groepen snijmais en korrelmais. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmais- en korrelmaisteelt verbeteren.
In 2011 zijn alle rassen beoordeeld op gevoeligheid voor bladvlekkenziekte. Deze informatie is voor de teler belangrijk voor de rassenkeuze in 2012. Er is een grote spreiding waargenomen in gevoeligheid voor deze aantasting.

Snijmais

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maisteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden, de oostelijke zandgronden en de kleigronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat er gewerkt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. De rassen worden opgedeeld in drie rijpheidgroepen: vroeg, middenvroeg en Noord-Nederland. Naast indeling in rijpheidgroepen worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. De prestatie van maïsrassen is afhankelijk van regio en grondsoort. Om de maïsteler inzicht te geven in deze variatie worden per regio de driejaarlijkse gemiddelden vermeld.

Korrelmais

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste korrelmaisteeltgebieden in Nederland: de zuidelijke en oostelijke zandgronden.

De resultaten van het onderzoek worden in meerdere tabellen gepresenteerd. Deze resultaten worden met toelichting opgenomen in ‘De officiële MaisWijzer 2012’ en op maisrassenwijzer.nl.

Bekijk de tabel snijmais vroeg »
Bekijk de tabel snijmais middenvroeg »
Bekijk de tabel snijmais Noord Nederland »
Bekijk de tabel korrelmais »

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.