Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Al vier jaar in de weer voor NB-vergunning uitbreiding melkveebedrijf

De Programmatische Aanpak Stikstof moet veebedrijven die nu nog op slot zitten nieuwe ontwikkelings-mogelijkheden bieden. Melkveehouder Ton Post woont tegenover Natura-2000-gebied Naardermeer.

Melkveehouder Ton Post (35) in het Noord-Hollandse Weesp probeert al sinds 2007 de benodigde vergunningen te krijgen voor uitbreiding van zijn bedrijf. Na vier jaar ligt sinds vorige week zijn tweede aanvraag voor een Natuurbeschermingswet-vergunning (NB) bij de provincie Noord-Holland. ”Als de vergunning rond komt begin ik komend voorjaar met bouwen.”

Hoe ziet je bedrijf eruit, en wat zijn de plannen?
We hebben het melkveebedrijf twee jaar geleden van mijn ouders overgenomen en houden zo’n 75 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Naast een nieuwe stal voor het jongvee in ’94 is het bedrijf niet verder uitgebreid. ”Doel is om te groeien naar ongeveer 135 melkkoeien.”

Waarom duurt de vergunningprocedure zo lang?
Mijn melkveebedrijf ligt hemelsbreed 276 meter van natura 2000-gebied Naardermeer. De huidige achtergronddepositie van stikstof ligt op ongeveer 1800 mol per hectare per jaar terwijl de kritische depositiewaarde op 700 mol ligt. Verkeer en industrie zijn goed voor 1200 mol en de landbouw voor 600 mol. Daarop is mijn aanvraag voor een NB in 2010 afgeketst. Wat niet helpt is wetgeving die telkens wordt aangepast. Bijvoorbeeld wat betreft de eikdatum, en de afstand van de stal tot een beschermt plantje.

Wat heb je vervolgens gedaan?
In februari 2011 heb ik samen met DLV besloten het probleem zelf op te lossen door te kiezen voor nieuwbouw. Eerder wilden we een stuk bij de stal aan zetten. Door te kiezen voor een emissiearme vloer kan ik de uitstoot van 9,5 kilo stikstof per koe per jaar verlagen naar 7,1 kilo per koe. Dat geeft ruimte om de veestapel uit te breiden tot 120 melkkoeien. (zogenaamd intern salderen)

Wat zijn de meerkosten van een emissiearme vloer?
Voor een normale roostervloer wordt gerekend met ongeveer 45 euro per vierkante meter. Bij een emissie arme vloer met ongeveer 100 euro per vierkante meter. Ik schat een halve ton meer kwijt te zijn voor de emissie arme stalvloer. Dat staat trouwens niet in verhouding tot de ecologische winst die de vloer oplevert.

Heb je verder veel kosten moeten maken?
Het aanvragen van de verschillende vergunningen heeft me tot nu toe in totaal zo’n 8.000 euro gekost. Alleen het laten opstellen van een zogenoemde passende beoordeling (nodig voor de aanvraag van een NB) door een bioloog, kostte me al 3.000 euro.

Wat vind je van de beweging die lijkt te komen in het dossier Programmatische Aanpak Stikstof?
Zelf heb ik de tijd niet om te wachten op een generieke oplossing. De PAS is op zijn vroegst in 2014 gereed. Maar het is een goede zaak als de PAS ruimte oplevert voor veebedrijven die nu in hun ontwikkeling worden gehinderd. Ook ik kan daar in de toekomst van profiteren.

Verwacht je dat de provincie je aanvraag voor een NB dit keer wel goedkeurt?
Ik hoop het wel, maar je weet het nooit. As het beleid opnieuw wordt aangepast kun je deels weer opnieuw beginnen.

Foto

Laatste reacties

 • poldes

  Moet houden en enthousiast blijven.
  Een opgave die je ktijgt als jonge boer ;wanneer je voorruit wilt.
  In 1982 wist Mijnheer gerrit braks veehoudend nederland te vertellen dat er in Nederland geen enkel varken bij kon.(waarschijnlijk te veel mest of ammoniak).
  Een enkel jaar later de meststoffenwet;met verplichte betalingen door intensieve veehouders voor de op te zetten grootschalige mestverwerking.
  Weer een paar jaar later konnen de miljeu freaks aan de toppen van de bomen zien dat de bossterfte door de ammoniakuitstoot van de intensieve veehouderij kwam.
  Als veehoudend landbouwer hebben wij papieren mestafzetcontracten gekend.
  Wij hebben een mineralenbalans gehad.
  De beleidsmakers zitten ons nog steeds op de hielen zoals nu met PAS.
  Volgens mij zijn wij op de goede weg.
  Maar ik denk als je in 2012 de veestapel gaat vergoten,dan kom je bijna niet geloofwaardig over bij de beleids/wetmakers.

 • aasgieren

  Moet je de ganzen ook mee tellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.