Rundveehouderij

Achtergrond

Ziektebeelden runderen Nederland en Duitsland verschillen

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) lijkt er nog steeds vanuit te gaan dat de ziektebeelden bij runderen in Duitsland en Nederland van elkaar verschillen. Zowel in Duitsland als Nederland werden in de afgelopen maanden meer koeien ziek dan gemiddeld.

Eind augustus en september 2011 zag de GD het aantal meldingen over melkkoeien met diarree en melkproductiedaling toenemen. Besloten werd in samenwerking met andere partijen een proefonderzoek te starten. De ziekteverwekker werd echter niet gevonden. De problemen op de bedrijven zijn volgens de GD na 3 november spontaan overgegaan.

Grensgebied
Aangezien de problemen zich ook in het grensgebied van Duitsland in beperkte mate voordeden, heeft de GD contact gezocht met in Duitsland werkende dierenartsenpraktijken en met de Landwirtschaftskammer van Noordrein-Westfalen. Het ging hierbij echter met name om problemen met koorts en productiedaling waarbij diarree geen rol speelde. Omdat diarree in Nederland volgens de GD juist een zeer prominent symptoom was, is niet duidelijk of het nu om dezelfde aandoening gaat.

In de zomermaanden van 2011 zijn er aan het Friedrich Loeffler Instituut veel monsters aangeboden uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor onderzoek op blauwtong. De bloedmonsters waren vooral afkomstig van volwassen melkkoeien met hoge koorts (meer dan 40 graden), een melkproductiedaling tot 50 procent, algemeen ziek (traag, slecht eten), stijf lopen en in enkele gevallen diarree of verwerpen. De dieren herstelden spontaan na enkele dagen. Na oktober zijn de meldingen in Duitsland gestopt.

Geen blauwtong
Uit onderzoek van het Duitse instituut blijkt dat blauwtong en andere bekende virusinfectie kunnen worden uitgesloten. Bij vervolgonderzoek in bloed werd in 9 van de 100 onderzochte monsters genetisch materiaal aangetoond van een virus behorend tot de familie van de Bunyaviridae, waartoe ook het Akabanevirus behoort. Het virus wordt voorlopig Schmallenbergvirus genoemd naar de plaats in Sauerland waar de monsters vandaan kwamen. Het virus is volgens de GD nog niet gekweekt, en het is nog niet bekend of het de gesignaleerde ziekteverschijnselen kan veroorzaken.

Hoewel het beeld dat in Duitsland is waargenomen daar om dit moment ’Holland Seuche’ wordt genoemd, is het volgens de GD zo dat de waargenomen ziektebeelden in Duitsland en Nederland verschillen. De ontwikkelingen en onderzoeken in Duitsland worden gevolgd. De GD is in overleg met het Centraal Veterinair Instituut, en met de Duitse onderzoeker om te kijken of aanvullend onderzoek in Nederland zinvol is.

Op dit moment zijn er in Duitsland en Nederland geen verhoogde meldingen van melkproductiedaling en koorts, met of zonder diarree. De GD verwacht dat de situatie stabiel is.

Of registreer je om te kunnen reageren.