Rundveehouderij

Achtergrond

'We hebben elkaar keihard nodig'

Kees Romijn (44) is de nieuwe voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Noord. Hij volgt daarmee Siem-jan Schenk op. LTO Noord, ZLTO en LLTB maken binnenkort de nieuwe landelijke voorzitter van de vakgroep melkveehouderij bekend.

LTO Noord heeft Kees Romijn aangesteld als nieuwe voorzitter van de vakgroep melkveehouderij. Romijn is sinds 2001 actief in de belangenbehartiging voor de melkveehouderij. Naast voorzitter van de vakgroep van LTO Noord is hij waarnemend voorzitter van de landelijke vakgroep.

Wat ambieert u in de functie van voorzitter van de vakgroep?
”Ik vind het een enorme uitdaging om niet alleen de belangen van mijn eigen melkveebedrijf, maar ook de belangen van de sector te behartigen. Ik loop al een tijdje mee en heb in de loop der jaren kennis en bagage opgedaan die ik kan inzetten voor de sector.”

Hoe kijkt u tegen de melkveehouderij in Nederland aan?
”De trend van schaalvergroting zet onverminderd door. Het is belangrijk dat dit wordt gecombineerd met maatschappelijke acceptatie. Daarbij moeten we zorgen dat we binnen de piketpaaltjes van de milieugebruiksruimte blijven. Je ziet dat de verschillen tussen melkveebedrijven groter worden. Het is een uitdaging om eensgezindheid te behouden en blijven uitstralen.”

Hoe belangrijk is LTO voor de boeren?
”Als LTO vandaag niet zou bestaan, zouden we morgen bezig zijn met de oprichting. Het nut en de noodzaak van belangenbehartiging is groot. We hebben elkaar keihard nodig.”

Wanneer wordt bekend wie de nieuwe voorzitter van de landelijke vakgroep wordt?
”We moeten daar als vakgroepvoorzitters van LTO-Noord, ZLTO en LLTB gezamenlijk uitkomen. Ik verwacht dat we er binnen een aantal weken uit zijn. Het is belangrijk dat de belangenbehartiging zo min mogelijk lijdt onder de structuurwisseling.”

Wat gaat u anders doen dan uw voorganger?
”Ik heb lang met Siem-jan Schenk samenwerkt. Als we niet op dezelfde lijn zouden zitten, hadden we dat niet zo lang volgehouden. Volgens mij moet je niet op je voorganger willen lijken Ik wil vooral mezelf blijven. In eerste instantie gaan we gewoon verder met de uitvoering van onze laatste toekomstvisie. We hebben als LTO Noord een breed bestuurlijk kader. De inhoud bepalen we samen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.