Rundveehouderij

Achtergrond

Vochtig krachtvoer tendeert goedkoper

De meeste melkveehouders hebben in de afgelopen maanden, ondanks grillig weer, voldoende ruwvoer binnengehaald. De stroprijzen zijn nog hoog maar de aanvoer groeit, dankzij import. Het prijsverschil tussen vochtrijke krachtvoeders en mengvoer is groot. Vochtrijke voeders blijven daarom interessant. Toch is het waarschijnlijk dat, bierbostel uitgezonderd (minder aanvoer), de meeste prijzen nog wat dalen. De grootste vraag lijkt immers achter de rug, bovendien groeit het aanbod uit de aardappelindustrie. Ook is er aanbod van fritesaardappelen met bewaarproblemen waarmee akkerbouwers geen raad weten. De vraag naar perspulp is vanwege het prijsniveau minimaal. De afzet van aardappelvezels is wel afgenomen, maar loopt nog even door. Het feit dat de meeste verse mais in de kuil zit verklaart de gedaalde vraag.

Prognose iets prijsdaling, uitgezonderd bostel

Of registreer je om te kunnen reageren.