Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

'Melkveehouders moeten wennen aan prijsgarantiesysteem'

Aan garantiesystemen, bedoeld om de melkprijs voor langere tijd mee vast te zetten, moet de melkveehouderij nog best wel even wennen. Dat zegt Edwin Burgers, directeur bij DCA en mededirecteur van Dairy Trade Online (DTO).

Aan garantiesystemen om de melkprijs voor langere tijd vast te zetten, moet de melkveehouderij nog best wel even wennen. Dat zegt Edwin Burgers, directeur bij DCA en mededirecteur van Dairy Trade Online (DTO). Dit bedrijf lanceerde twee weken geleden melkprijsgarantiecertificaten, een soort klikcertificaat om de melkprijs voor een half of een heel jaar vast te zetten.

Toch zijn Burgers en zijn mededirecteur Aris van Ommeren optimistisch gestemd. Ze verwachten dat geleidelijk aan steeds meer melkveehouders kiezen voor het afdekken van het risico op schommelingen in de melkprijs.

”Akkerbouwers moesten eerst ook wennen aan het afdekken van hun risico’s op de termijnmarkt. Nu is het gewoon dat ze dat doen,” constateert Burgers. Bovendien zijn er al diverse melkveehouders die het risico op renteschommelingen afdekken.

Vanaf  325 euro kunnen boeren instappen. Voor dat bedrag kunnen ze 50.000 kilo melk (de minimum hoeveelheid) voor een jaar lang vastzetten op een bepaalde prijs. Die prijs moet natuurlijk wel overeenkomen met een vraag van een verwerker. Want alleen als er een reële vraag ligt voor een bepaald kwantum melk, kan er iets vastgezet worden.

Bij aankoop van melkgarantiecertificaten moet altijd 250 euro worden neergeteld voor behandelingskosten. Daarvoor staat een vast bedrag, ongeacht het aantal gekochte certificaten. Zo bezien kunnen het beste meerdere certificaten per transactie worden aangekocht. Dan zijn de kosten per eenheid het laagst.

Bovenop die € 250 wordt 15 cent per 100 kilo melk per jaar aan administratiekosten in rekening gebracht. Dat is omgerekend 75 euro per jaar, of € 6,25 per maand voor een certificaat van 50.000 kilo melk.

Huidige afnemer

Boeren die garantiecertificaten kopen, hoeven geen zekerheid te storten om te kunnen meedoen. Ook kunnen ze hun melk gewoon blijven leveren aan hun huidige afnemer. Wel moeten ze tekenen voor automatische incasso als de werkelijk betaalde melkprijs hoger uitpakt dan de prijs waarvoor ze hun melk hebben vastgelegd. Verwerkers of handelaren moeten wel een zekerheid inbrengen als ze tegen vastgelegde prijzen willen kopen. Dit om te voorkomen dat boeren hun geld mislopen.

Vooralsnog wordt de garantieprijs van FrieslandCampina als referentie gebruikt, maar op termijn kunnen ook de prijzen van andere verwerkers worden gebruikt als referentie, meent Van Ommeren. Hij noemt de melkprijs van DOC Kaas is een goede tweede optie. Gestart is echter met de garantieprijs van FrieslandCampina, omdat DTO daarmee het overgrote deel van de Nederlandse boeren kan bedienen. Van Ommeren: ”We kregen ook vragen vanuit Duitsland, België en zelfs vanuit Tsjechië, maar we kunnen nu nog niet op al die markten actief worden. Het gaat er nu om een goede start te maken met het huidige product.”

De verwachting is dat vooral een bepaalde categorie melkveehouders de melkprijs zal willen vastleggen. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk vooral die boeren zijn die scherp aan de wind zeilen. Het zijn ondernemers die, doordat zij op bepaalde gebieden juist iets meer risico nemen dan gemiddeld, behoefte hebben aan rust aan het melkprijzenfront. Te denken valt aan boeren die juist het bedrijf hebben overgenomen, die sterk hebben uitgebreid of die op een andere manier extra hun nek hebben uitgestoken.

DTO mikt er in eerste instantie op om de vraag van verwerkers en melkveehouders bij elkaar te brengen. Verwerkers willen voor langere tijd zekerheid over de melkprijs. Dat is voor hen vaak gemakkelijker in het overleg met de supermarkten. Melkveehouders kunnen op die behoefte inspelen en er hun voordeel mee doen, door hun risico op prijsdaling af te dekken.
Op deelname van speculanten aan het systeem van garantiecertificaten wordt vooralsnog niet gemikt. ”Dan zouden we naar een termijnachtige structuur gaan,” zegt Burgers. ”En dat is voorlopig niet het geval.”

Als DCA en Steegro samen DTO hebben opgericht, rijst de vraag waarom Steegro zelf geen garantiecertificaten afsluit voor al haar eigen leveranciers. Reden daarvoor is volgens Van Ommeren dat 80 procent van de leveranciers gekoppeld is aan vaste contracten met afnemers. Van de resterende 20 procent wil ongeveer de helft blijven handelen op de spotmarkt, van de rest wil ook slechts weer een deel tegen een vaste prijs verkopen. Daarmee lijken de leveranciers van Steegro niet veel af te wijken van de gemiddelde Nederlandse melkveehouder, schatten Burgers en Van Ommeren in.

Een nieuw product heeft tijd nodig om ingeburgerd te raken, maar garantiecertificaten zullen volgens hen wel gemeengoed worden. Ook de Duitse beurs Eurex is volgens Burgers geïnteresseerd. De directeur agrarische derivaten was er snel bij om contact te leggen met Burgers, vertelt de laatste. Veehouders die geïnteresseerd zijn, kunnen kijken op de website van Dairy Trading Online.

Er is geen extern toezicht op de handel via DTO. Van Ommeren en Burgers vinden dat ook niet noodzakelijk. Ze menen dat degenen die handelen via DTO zelf ook goed genoeg in de gaten kunnen houden of het handelsplatform het correct doet of niet. Burgers: ”In andere deelmarkten dan de zuivel functioneert het systeem ook naar tevredenheid.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Edwin Burgers gaat nogal fors in de fout, namelijk 1 waarom zou je als leverancier van FrieslandCampina waarbij je al een marktcomforme marktprijs krijg overstappen? 2 Hoe wordt het melkgeld afgerekend over de afwijkende hoeveelheid dan dat onder contract staat? 3 Hoe zit het met de garantie dat al het geproduceerde melk ook daadwerkelijk blijvend wordt opgehaald en betaald?

 • no-profile-image

  Edwin Burgers gaat nogal fors in de fout, namelijk 1 waarom zou je als leverancier van FrieslandCampina waarbij je al een marktcomforme marktprijs krijg overstappen? 2 Hoe wordt het melkgeld afgerekend over de afwijkende hoeveelheid dan dat onder contract staat? 3 Hoe zit het met de garantie dat al het geproduceerde melk ook daadwerkelijk blijvend wordt opgehaald en betaald?

 • no-profile-image

  Edwin Burgers

  Beste Mijnheer Zandbergen
  1. Je hoeft niet over te stappen, en u krijgt wel een marktcomforme bij FFC maar uw prijs fluctueerd wel mee met de melkmarkt waardoor u prijsrisico loopt.
  2. De meer of minder prijs die FFC uitbetaald van het melkgarantiecertificaat wordt uitbetaald of geincaseerd.
  3. Uw melk wordt niet opgehaald door DTO waarmee u een prijsafspraak heeft, u blijft gewoon leveren aan FFC , blijft lid van FFC, ontvangt uw melkgeld van FFC. Alleen prijsfluctuaties vangt u op via het Melkprijsgarantie certifiacaat via financiele verrekening.

 • no-profile-image

  Wanneer de melkveehouder in Nederland geen prijsrisico wil lopen gaat ze wel als personeel werken. Wel het werk, wel het inkomen maar geen risico op een negatief inkomen. En DTO dan? Met DTO een contract aangaan krijg ik het gevoel van: Bij de melkprijsgarantie kom ik niets te kort maar houdt wel een stuk van het jaar over.

 • no-profile-image

  De prijsfluctuaties die dto voorspiegelt zijn helemaal geen probleem de meeste van ons zijn de laatste 4 jaar ook goed doorgekomen .
  En als je die prijs van de voorgaande jaren middelt kom je naar mijn idee op eenzelfde prijs als waar dto op aanstuurd ,dto kan nergens meerwaarde vandaan halen ,een ding is wel zeker bij dto de inschrijf kosten ben je zeker al kwijt !

  succes ermee

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.