Rundveehouderij

Achtergrond

Leveranciers DMK sceptisch over fusieplannen met DOC

DOC Kaas is vanuit DMK-perspectief op dit moment de perfecte fusiepartner. De leveranciers van het Duitse zuivelbedrijf vragen zich echter af of dit wel de goede stap is voor de toekomst.

Het fusieproces van Humana Milchunion en Nordmilch heeft inclusief de onderbreking door een mislukte poging jarenlang in beslag genomen. Dat neemt niet weg dat het afgelopen voorjaar eindelijk gerealiseerde bundeling van deze zuivelbedrijven altijd is toegejuicht door het Deutsche Bauernverband (DBV). Groot is krachtig, zo luidde - en luidt - de redenering. Een groot concern dat zich kon meten met de Europese reuzen à la FrieslandCampina en Arla Foods ontbeerde de Duitse zuivel duidelijk. Maar aan het dogma dat grote zuivelconcerns sterk zijn en daarmee goed zijn voor de leveranciers wordt uiteraard ook wel eens getwijfeld, zij het niet door het Bauernverband.

Neem de melkveehoudersorganisatie Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM). Deze bond zag in februari dit jaar in de vorming DMK een nieuwe stap om de markt voor de grondstof melk voor de melkveehouders uit te schakelen. ”De 11.000 melkveehouders van de DMK-moederbedrijven Nordmilch en Humana Milchunion hebben nauwelijks nog een mogelijkheid, om hun melk in de toekomst aan een andere onderneming aan te bieden.” Dat was echter in feite in het Nordmilch-gebied echter ook al voor de fusie het geval, erkent de BDM. ”Illustratief was de situatie in 2007 toen veel Nordmilch-leden uit onvrede over de ondergemiddelde melkprijsprestaties van het concern wel opstapten maar het grootste deel van hen geen nieuwe afnemer kon vinden.” De BDM verdacht Nordmilch er bovendien van dat het vlak voor het fusiebesluit met opzet hogere melkprijzen is gaan uitbetalen, 'nadat het eerst jarenlang het melkprijsniveau in Noord-Duitsland vooral met lage prijzen heeft bepaald.'

Van de kant van de BDM dus geen goed woord voor de samensmelting. Desondanks gingen de coöperatieleden van de afzonderlijke fusiepartners in februari met overweldigende meerderheid akkoord. Bij het door de BDM gewraakte Nordmilch stemde 98,5 procent voor en bij de Westfaalse zustercoöperatie 93,5 procent. De argumenten voor DMK bleken derhalve sterk genoeg: door de concentratie kunnen forse synergieën worden binnengehaald: minder fabrieken, minder personeel, maar hetzelfde productie- en afzetvolume zonder lastige onderlinge concurrentie. Wat wil men meer als leverancier en eigenaar van een bedrijf op een markt die over een paar jaar door de afschaffing van de Europese quotering geheel wordt overgelaten aan het vrije spel van vraag en aanbod?

De vaart die achter de realisering van de synergievoordelen wordt gezet kan echter met de beste wil van de wereld niet hoog worden genoemd. Eind vorige maand kwam DMK naar buiten met een 'fabrieksstructuurconcept'. Dat concept wekte vooral verbazing door zijn bescheidenheid. De herstructurering blijkt zich te beperken tot de sluiting van twee (in Maagdenburg en Strückhausen) van de twintig fabrieken en het schrappen van 156 van de krap 5.700 arbeidsplaatsen. In acht andere fabrieken wordt ook geschoven met de productie om overlappingen weg te werken. Over verdere nog uit te werken herstructureringsplannen wordt met geen woord gerept. Het lijkt er gezien de toonzetting van de bekendmaking ook veel op dat ze er voorlopig ook inderdaad niet zullen komen.

”Ter waarborging van het kostenleidersschap is een bundeling van de productiecompetenties en aanpassing van de vestigingsstructuur aan de toekomstige melkplasontwikkeling dringend noodzakelijk. Alleen zo kunnen we straks op de hard omstreden wereldmarkt overeind blijven en een duurzaam concurrerende melkprijs garanderen.” Met andere woorden: dit was het dan. Opvallend is tevens dat juist in Strückhausen vorig jaar nog is geïnvesteerd in het productieapparaat.

De operationele leiding van DMK is in handen van Josef Schwaiger, die ook bij Nordmilch directievoorzitter was. Schwaiger kwam in 2007 bij het Noord-Duitse concern, in het jaar van de grote onrust onder de Nordmilch-leveranciers. Het kan niet worden ontkend dat deze Oostenrijkse oudgediende in het zuivelmanagement het schip weer recht heeft weten te trekken. Daardoor ging bij Humana ook de deur voor fusieoverleg weer open. Al in 2009 werd een eerste praktische stap gezet met de oprichting van een gemeenschappelijk distributiebedrijf, Nord-Contor. Schwaiger is de architect van de ondernemingsstrategie. Het uiteindelijke doel daarvan is even simpel als logisch, namelijk het leiderschap bij niet alleen de kosten, maar ook op de markt, mede door groei via nieuwe overnames en allianties, zoals recent de melkpoedersamenwerking met Arla en nu de voorgenomen fusie met DOC Kaas.

Hoe de DMK-leveranciers over deze nieuwe fusie denken is uiteraard zonder stemming moeilijk na te gaan. De reacties die er zijn gegeven door de Duitse veehouders getuigen echter eerder van scepsis dan van enthousiasme, waarbij de scepsis vooral is gebaseerd op de vraag wat DOC Kaas gezien zijn hogere melkprijs met deze fusie eigenlijk wil.

DMK-melkprijs iets onder Duits gemiddelde
De melkprijs van DMK in september was volgens de lopende monitoring van TopAgrar 35 cent per kilo bij 4 procent vet en 3,4 procent eiwit. Dat is weliswaar 1 cent meer dan in de voorafgaande maand, maar lijstaanvoeder was het concern daarmee niet. Deze eer ging naar het middelgrote Nedersaksische zuivelaar Molkerei Ammerland. Deze verwerker betaalde in de herfstmaand 38 cent per kilo. Dat is op dit moment niet alleen de hoogste melkprijs in heel Duitsland en los daarvan 2 cent meer dan in augustus.

De DMK-melkprijs haalde in september ook het Duitse gemiddelde niet helemaal. Uitgaande van de berekeningen van landbouwmarktbureau AMI lag dit op 35,4 cent per kilo. Dat was 0,4 cent meer dan in augustus en 2,6 cent meer dan in september 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.