Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Datum blauwtongvrije status blijf nog ongewis

Nederland zou pas volgend voorjaar de blauwtongvrije-status aanvragen. Nu lijkt staatssecretaris Bleker toch te koersen op begin 2012. Maar exporteurs kunnen beter nog niet te vroeg juichen.

Staatssecretaris Bleker verwacht dat Nederland begin volgend jaar de blauwtongvrije status aanvraagt. Dat zei hij afgelopen week in antwoord op vragen van Janneke Snijder (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Snijder vroeg ook of hiervoor al een aanvraag is gedaan in Brussel. Volgens Bleker is dat niet het geval, maar verloopt een dergelijke procedure doorgaans snel.

Dat is een opmerkelijk antwoord, aangezien een woordvoerder van het landbouwministerie eerder nog liet weten dat de Nederlandse overheid in ieder geval tot het voorjaar van 2012 zou wachten met het aanvragen van de blauwtongvrije status. Het wordt er allemaal niet duidelijker op.

Nederland heeft op 6 juli 2011 de monitoringsresultaten gepresenteerd tijdens het zogenoemde Scofcah-overleg van het permanent comité diergezondheid en voedselveiligheid in Brussel. De lidstaten hebben toen de bewijzen dat er in Nederland al twee jaar geen virus meer circuleert, geaccepteerd. Nederland kreeg daarmee het recht om de blauwtongvrije status aan te vragen.

De economische belangen van de kalversector moesten echter eerst worden veiliggesteld. Nederland wilde er voor zorgen dat de import van grote hoeveelheden kalveren uit niet-blauwtongvrije gebieden mogelijk en financieel aantrekkelijk zou blijven. Bilaterale akkoorden met landen als Duitsland en België moesten dit mogelijk maken. Gekoerst werd op een ingangsdatum voor de blauwtongvrije status van 1 augustus 2011.

Al snel bleek dat deze datum niet gehaald zou worden. Het sluiten van genoemde akkoorden leidde tot bestuurlijke en diplomatieke bezwaren bij genoemde landen. Duitsland en België kunnen zelf komend voorjaar een blauwtongvrije status aanvragen. Omdat de periode tot die tijd kort was, besloot Nederland de aanvraag van de blauwtongvrije status tot die tijd op te schorten.

Opmerkelijk is dat Bleker nu lijkt te koersen op begin volgend jaar. Blijkbaar zijn er redenen om de aanvraag toch weer naar voren te halen. Op zich goed nieuws voor partijen die belang hebben bij een blauwtongvrije status, zoals de Nederlandse vee-exporteurs. Toch lijken exporteurs er goed aan te doen niet te vroeg juichen.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Dit wordt een heel interessante test; door wie worden we echt geregeert? zijn dat de door ons gekozen politici of zijn dat de amtenaren en hun kalvervrienden?

  Het is gelukkig tot de politiek doorgedrongen dat de ambtenaren op het ministerie, met het ongecontroleert op BT binnenlaten van kalveren uit niet vrije landen, onverantwoorde Gezondheids risico's t.a.v. de Nederlandse veestapel nemen.
  Een nieuwe BT uitbraak gaat wederom honderden miljoenen kosten.
  Tegelijkertijd is de schade voor de hele veehouderij en export sector vele malen groter dan voor de enkel "kalveren importerend" familie's.

  Ik wens de politiek en Mijnheer Bleker alle succes toe!

Of registreer je om te kunnen reageren.