Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Wie betaalt, bepaalt

Melkveehouders moeten een klein deel melkgeld investeren in rassenonderzoek.

Vroeger werd een groot deel van een onderzoek via de overheid en productschappen gefinancierd, dus deels uit boerengeld. Langzamerhand is de financiering vanuit de overheid minder geworden, evenals de bijdrage van de schappen. Een onderzoek moet nu veel meer ‘de eigen broek ophouden’. Daarin wordt onderzoek betaald door opdrachtgevers en de uitkomsten van dat onderzoek zijn dus ook voor de opdrachtgever.
Voor melkveehouders is het van belang om een deel van de stopgezette financiële inbreng te heroverwegen. Meer specifiek: in het rassenonderzoek. Nu betalen melkveehouders via het Productschap Zuivel niets meer aan het rassenonderzoek gras en mais. Dat terwijl met de strenger wordende bemestings- en gebruiksnormen de invloed van rassen op de ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit steeds groter wordt.
Dit jaar zijn er twee praktijkvoorbeelden waarbij de inbreng van de veehouderij gewenst was geweest. Zo wordt de komende drie jaar (termijn waarin onderzoek wordt aanbesteed) geen onderzoek meer verricht naar de plantverteerbaarheid bij mais. Los van het feit of veehouders daar wel of niet veel mee doen, ze hebben er geen grip op.
Datzelfde geldt voor de recente discussie over de opname van grasrassen in de rassenlijst. Er zijn rassen die over het hele jaar een redelijke opbrengst hebben, maar die in de eerste snede onder de maat scoren. Of dat erg is, is nu aan de veredelaars om te beslissen. En daar spelen commerciële belangen een rol. Hier is de objectieve stem van de veehouderij juist van belang. Maar opnieuw geldt dat de veehouderij geen stem heeft, omdat de kwekers dit rassenonderzoek betalen.
Het is daarom zinvol dat melkveehouders een klein deel van het melkgeld (1 cent per 100 kilo melk is al €1,1 miljoen bij het nationaal quotum) afstaan om zo weer een stem te krijgen in het rassenonderzoek. Want wie betaalt, die bepaalt.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Realist

  BBA! Boer betaalt alles, dit was 40 jaar geleden anders. Ze deden veel om de boer het aantrekkelijk te maken dat hij voldoende produceerde om de bevolking de voeden. Nu proberen ze alles!!!!! over de rug van de boeren. De boer moet 24 uur per dag het hele jaar rond klaar staan voor de dieren en gewassen! De rest gaat zeer vaak op vakantie, het zal ze een zorg wezen! Daarom is er crisis, maar de boer worsteld er mee door en lijdt er veel onder!

 • no-profile-image

  Cornelis

  het zou als agrarische sector inderdaad slim zijn geld gericht in te zetten voor onderzoek. De onderzoek naar restplantverteerbaarheid is zo'n item.
  Uit de praktijk, en uit goed uitgevoerde proeven op schothorst feedresearch blijkt dat restplantverteerbaarheid grote invloed heeft op de uiteindelijke melkproduktie.
  En het rendement op melkveebedrijven sterk beinvloed. Jammer een gemiste kans.

 • no-profile-image

  Woopie

  Ga toch eens nadenken over alternatieven, er zij er zoveeeeeel!
  Over plantaardig eiwit, dat - de toekomst...

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Wijnand Hogenkamp zal eerst maar eens moeten nagaan door wie hij betaald wordt. Uit het verhaal halend zou ik zeggen door een rassenonderzoek bedrijf, waarom anders zijn (onzin) verhaal?

 • no-profile-image

  Kriticaster

  De vervuiler betaald, de vervuiler die dierenleed kweekt/fokt, die mag zelf betalen, mensen hebben hier geen zin meer in, mensen willen geen dierenleed meer zien.
  Geen dierenleed meer eten. Stop daar toch eens mee.
  De ommekeer is begonnen en zet zich gelukkig voort het zal moeten..
  Voor een betere en schonere Wereld...

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.