Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

‘Veel minder fosfaat in vierde kwartaal’

Agrifirm zet vol in op verkleining van het fosfaatoverschot en verbetering van de acceptatie van mest in de rundveehouderij. ,,Dat gaat 7,5 miljoen kilo fosfaat opleveren’’, stelt commercieel directeur Arno Oostdam.

Agrifirms buitendienst gaat BEX stimuleren op alle bedrijven. Daarnaast verandert de inzet van de voeders op vier punten. Alle voorlichters gaan adviseren op basis van netto fosfor, een systematiek die in het Zuiden al langer ingang vond. Daarnaast gaan ze aandacht besteden aan het fosfaatgehalte in de gebruikte mineralenmengsels, want rundveehouders voeren die veelal nog fosforrijk. Dat fosfor is niet nodig en maakt de mengsels onnodig duur. Bovendien drukken de voorlichters het fosforgehalte van de totale rantsoenen door gericht te sturen in de keus van bijproducten. In de praktijk betekent dat raap vervangen door andere, geschiktere bijproducten. De voerkosten kunnen daardoor iets stijgen, maar de mestafzetkosten dalen harder. Als laatste stap voert Agrifirm een maximum fosforgehalte in voor alle voeders. ,,De tijd van afwachten en naar elkaar kijken is voorbij, iemand moet de stappen zetten’’, zegt commercieel-directeur van Agrifirm Feed Arno Oostdam. ,,Met deze mix van maatregelen realiseren we 10 procent fosfaatreductie bij hoogstens een dubbeltje meerkosten per 100 kilo voer. Dan blijven we slagvaardig in het commerciële gevecht.’’

Dat lijkt wegwerken van heel wat achterstallig onderhoud en maar weinig grote stappen bij de mengvoerproductie.
,,De advisering was in de rundveehouderij zeer sterk gefocust op saldoverbetering. Fosfaat werd daarbij op veel bedrijven nauwelijks meegenomen. Nu komt er inderdaad een sterke randvoorwaarde bij: verkleining van de fosfaataanvoer en verlaging van de mestafzetkosten. Het is wel voor het eerst dat er in de rundveehouderij op alle voeders een maximumeis aan fosforgehalte is opgenomen.’’

Wat gaat dit opleveren?
,,Doorgerekend naar al het Nederlandse rundvee, waarvan ruim een derde ons mengvoer krijgt, levert dit jaarlijks 3,5 miljoen kilo fosfaat op via een lagere aanvoer ervan. Daarnaast daalt de fosfaatproductie op de rundveebedrijven die met BEX starten ook nog eens met 4 miljoen kilo door het verschil tussen BEX en de forfaitaire berekening.’’

Dat is minder dan de beoogde 10 miljoen kilo fosfaat die het veevoerspoor moet opleveren!
,,Hiermee voldoen we al wel aan de doelstelling, zoals die in het veevoerconvenant is vastgelegd: 10 procent minder dan in 2009. En we koersen erop dat we dat doel al in het vierde kwartaal van 2011 realiseren. Daarna bezien we wel wat meer haalbaar is, het belangrijkste is dat we stappen zetten om de rundveehouderij in beweging te krijgen.’’

U praat alleen over fosfaat. En stikstof dan?
,,Als je fosfaat verlaagt, maak je automatisch ook stappen bij stikstof. Dat ondersteunt elkaar. We laten stikstof niet echt los, want dan kun je over vijf jaar het volgende probleem zien opduiken.’’

Krijgt u hiermee ook de bedrijven die voornamelijk eigen gras verwerken naar een efficiënter fosfaatgebruik?
,,Ja. We zullen deze veehouders laten zien dat ze meer mest kunnen plaatsen als ze aan BEX gaan meedoen. Daar is geld mee te verdienen, hetzij door meer mestaanvoer, hetzij door minder kunstmestaankoop. Daarnaast zullen we onze klanten wijzen op het belang van hun acteren voor de hele sector. Als we de derogatie verliezen en moeten krimpen in dieraantallen heeft elke veehouder daar grote financiële nadelen van.’’

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  peter

  wat gaan die bijprodukten jongens doen?

 • no-profile-image

  roy

  alsof natte maisgluten en tarwegist minder fosfaat bevatten dan droge grondstoffen? Naar mijn mening heb je fosfaat arme en rijke grondstoffen en fosfaat arme en rijke bijprodukten. De basisgedachte vind ik leuk, maar mijn voordeel is niet zo geweldig met bijna geen mais in het rantsoen. Extra werk om een beetje meer mest te kunnen aanvoeren.

 • no-profile-image

  verstraten

  In feite zou iedereen aan de BEX moeten! forfaitaire normen zijn het slechtste wat je kunt bedenken. Waarom zou een veehouder die boven de forfaitaire norm komt ( en die zijn er net zo goed als eronder, het forfait is gebaseerd op het gemiddelde) een ruimere bemestingsnorm mogen hanteren dan diegene die eronder zit?

 • no-profile-image

  boertje

  Zo dat is makkelijk hoeft de sector ook niet veel meer te doen!!!! ;)

 • no-profile-image

  Hans

  Als we de derogatie verliezen en moeten krimpen in dieraantallen heeft elke veehouder daar grote financiële nadelen van.’’ Zegt Arno Oostdam. Dit is de grote bangmaker die de periferie de boeren voorhoudt. Het is zelfs andersom. De boeren, die overblijven, worden er alleen maar beter van, als, zeg maar is, één-derde van de veestapel in Nederland verdwijnt. mest probleem opgelost, ammoniak probleem opgelost, minder verkeers bewegingen etc. Daarbij is het ook zo dat door minder dieren er bij de verwerkende industrie capaciteitsoverschot ontstaat, zodat ze een beetje meer hun best moeten doen om hun grondstoffen (melk, vlees) te bemachtigen, resultaat: hogere prijzen. En wat dacht je van de prijzen van voer en bijproducten?? als er minder dieren zijn??en wat dacht je van de publieke opinie?? duurzaamheid etc.etc. Het is toch wel zeer frappant dat de perifierie zich nu in één keer begint te bewegen, want voor hun, ja, die periferie, is het een ramp. Per boer zullen er zeker niet minder dieren gehouden gaan worden, je krijgt alleen wat minder boeren. Maar is dat nou zo erg?? Als je de gestopte varkenshouders dit nou eens vraagt? welk antwoord krijg je dan? Als erin de jaren 80 nog 30.000 waren, en nu nog rond de 1500, wie maalt er dan nog om wat minder boeren?? Ik vind dit een zeer gekleurd intervieuw van Bodde, m.i. waren er wel andere vragen te bedenken?Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.