Rundveehouderij

Achtergrond

Quotummarkt prijshoudend, maar tam

De handel in melkquotum is nog steeds tam wat betreft het aantal transacties. De transactiegrootte liep qua inkoop sterk uiteen, van 20.000 tot 200.000 kilo. Koopmelk was de afgelopen week iets beter gevraagd en ging weg voor een prijs die tegen € 17,00 aan schurkt, met een lichte neiging tot stijgen. Het aanbod dat er was liep redelijk vlot weg. Ook de leasemelkprijs tendeert naar stijgen en liep iets op naar € 4,60 à € 4,65 per kilo vet. Voor leasen blijft de vraag goed. Het aanbod leasemelk is echter krap. Wat beschikbaar komt is meteen plaatsbaar, tot genoemd prijsniveau.
De vraag naar quotum is enigszins gestimuleerd doordat veel boeren de maisoogst achter de rug hebben en zich daar niet op hoeven te concentreren. De (licht) gestegen garantiemelkprijs van FrieslandCampina over oktober heeft naar het zich laat aanzien geen effect gesorteerd.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.