Rundveehouderij

Achtergrond

Onbenutte productieruimte in Deense melkveehouderij neemt toe

Aarhus – De Deense melkproductie is de afgelopen maanden nog iets ruimer onder het quotumplafond gekomen.

Per half september werd 98,31 procent van de ruimte benut tegen 97,5 procent per eind juni. Dat blijkt uit de lopende berichtgeving van het Melkcomité van de zuivelsector. Vorig jaar werd de ruimte per half september met 0,8 procent overschreden.

Concreet werd dit jaar tot dusver ruim 2,3 miljard kilo geleverd met een gemiddeld vetgehalte van 4,345 procent en 4,184 procent eiwit. Gecorrigeerd voor vet is het productievolume krap 2,23 miljard kilo. De onbenutte ruimte binnen het quotum is 38,4 miljoen kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.