Rundveehouderij

Achtergrond

NMV: zuivelindustrie neemt haar verantwoording niet

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond gelooft niet dat zuivelcoöperaties na 2015 al de extra geproduceerde melk rendabel kunnen verwerken. NMV-voorzitter Hans Geurts vreest voor een soorgelijk scenario als in de tuinbouwsector. Marktregulering is volgens de NMV nodig om de melkprijs binnen een bepaalde bandbreedte te houden.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat de Europese zuivelindustrie haar verantwoording niet neemt. Dat maakte de belangenorganisatie duidelijk tijdens haar algemene ledenvergadering in Nijkerk.

Het is volgens NMV-voorzitter Hans Geurts niet mogelijk om alle extra geproduceerde melk na 2015 (afschaffing van het melkquotum) af te blijven nemen, zoals veel coöperaties hebben toegezegd. ”Je kunt niet structureel meer produceren dan door de markt kan worden opgenomen.”
Hoewel de NMV nog steeds hoopt dat het melkquotumsys­teem blijft bestaan, ziet ook Geurts dat het erop lijkt dat het in 2015 gaat verdwijnen. Hij vreest dat de melkaanvoer dan fors toeneemt, wat kan leiden tot een daling van de melkprijs.

Hij zet vraagtekens bij de opstelling van veel zuivelondernemingen. ”Doelstelling van de coöperaties is nooit geweest om zoveel mogelijk melk te produceren, maar om de geproduceerde melk op de beste manier tot waarde te brengen.”

De NMV pleit nog steeds voor marktregulering. Een op te zetten monitoringscommissie en melkmarktfonds zou de melkprijs binnen een bepaalde bandbreedte moeten houden.
Geurts vreest dat de melkveehouderij zonder aanpassingen van de huidige Europese voorstellen de glastuinbouw achterna gaat. ”Daar wordt al jaren structureel te veel geproduceerd.”

Naast Geurts sprak tijdens de NMV-bijeenkomst ook Rabobank-directeur Wim Thus. Melkveehouder Teunis Sterk vroeg Thus of de bank niet boter op zijn hoofd heeft inzake de dwangmatige verkoop van grote tuinbouwbedrijven die door de bank gefinancierd zijn. ”Wordt hier ook lering uit getrokken?”, aldus Sterk.

”Een bank moet geen sectorbeleid voeren”, antwoordde Thus. ”Dat moet je als coöperatief financier niet willen.” Per business case wordt door de bank gekeken of ze vertrouwen in een ondernemers hebben. Het gaat volgens de Rabobank om eigen ondernemingen, en individuele keuzes die worden gemaakt.

Wel is het volgens Thus zo dat de bank discussie voert en zaken agendeert. Ook moet de Rabobank net als andere ondernemingen continu bijsturen en bijschakelen. ”Als nooit iemand afvalt, moet je je afvragen of je als bank de juiste investeringen hebt gedaan.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.