Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

'Meer stikstof uit eigen rundermest'

Steeds strengere mestnormen zijn helemaal niet nodig voor melkveebedrijven die veel gras van hun land halen. Het gaat erom dat geen netto stikstof-overschotten in de bodem overblijven. Dat geeft nitraatlekkage. Kunstmest is ook niet beter dan rundermest.

Melkveehouders kunnen op grasland dat volledig wordt gemaaid tot 340 kilo stikstof per hectare per jaar gebruiken, hebben Wageningse onderzoekers vastgesteld. Die stikstof kan ook geheel afkomstig zijn van runderdrijfmest. Onderzoeksgegevens hierover bestonden al enige tijd, maar waren nog weinig opgevallen. De SGP-fractie vestigde de politieke aandacht erop, met als suggestie dat de Brusselse soep minder heet gegeten kan worden dan de mestbeleidsmakers willen doen geloven. Aan onderzoeker Jaap Schröder de vraag of dit zo is.

”Onze bevindingen zijn dat de 170 kilo stikstof per hectare, die op grond van de Europese nitraatrichtlijn als gebruiksnorm moet gelden, onnodig streng is en dat kunstmest onnodig wordt bevoordeeld. Dit is geen ammunitie om de nitraatrichtlijn van tafel te krijgen. Ons onderzoek dient, samen met ander materiaal, om de aanvraag van een nieuwe Nederlandse derogatie te onderbouwen.”

Toch constateren jullie dat duidelijk dat veel meer stikstof kan worden gebruikt op grasland dan nu vaak wordt gesuggereerd.
”Ja, maar niet zonder meer. Het onderzoek richt zich op het gebruik van stikstof uit runderdrijfmest op grasland. We hebben nu gegevens uit vier onderzoeken. Maar dat is nog niet voldoende om een derogatie-aanvraag te onderbouwen.”

De lijn vanuit jullie bevindingen lijkt echter duidelijk. Wie genoeg gewas oogst van zijn weiland en zorgt dat er geen netto mineralenoverschotten in de bodem achterblijven, hoeft niet bang te zijn dat hij het grondwater vervuilt. Ook hoeft de norm niet krapper dan 250 kilo stikstof.
”Gemiddeld misschien, maar dat geldt niet voor iedere boer. De een kan prima uit de voeten met 350 kilo stikstof uit drijfmest en blijft niet met bodemoverschotten zitten, terwijl de ander zijn handen vol heeft aan 210 kilo stikstof. Je zou dus per bedrijf kunnen differentiëren, maar dan kun je op voor elk bedrijf heel variërende normen uitkomen.”

Dan heb je nog de koppeling met fosfaat.
”Ja. Voor runderdrijfmest zit je aan een verhouding van 1 kilo fosfaat tegen elke 2,75 kilo stikstof. Als je dus zit op grond met een hoog fosfaatgehalte, kun je geen 250 kilo stikstof uit runderdrijfmest gebruiken. Dan heb je BEX of mestverwerking nodig.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Wordt het niet eens tijd dat de onderzoekers eens kijken naar het verschil tussen anorganisch en organisch materiaal? Het is nl. onmogelijk om uit 1 kilo anorganisch fosfaat/stikstof 1 kilo organisch fosfaat/stikstof te halen wegens een chronisch tekort aan fosfor/stikstof. In de afgelopen jaren zijn er heel veel aanwijzingen geweest dat ze ongelijkwaardig zijn. Dit hadden de "deskundigen" nooit mogen missen. Stuk voor stuk noodzaakten deze aanwijzingen tot het uitsluiten van deze ongelijkwaardigheid.

    De eerste stond al in de MINAS brochure van april 1997. Dit hadden de "deskundigen" nooit mogen missen. Een ECHTE deskundige weet wel dat je niet zomaar alles bij elkaar op kunt tellen.

    Wordt vervolgd!

Of registreer je om te kunnen reageren.