Rundveehouderij

Achtergrond

Matige melkaanvoer, koeien goed gevraagd

Anders dan bij Duitse collega’s, zit bij de Nederlandse melkveehouderij de melkproductie dit seizoen niet lekker op stoom. Er wordt matig gemolken, zelfs zo matig dat een van onze lezers terecht opmerkt op Boerderij.nl dat het nog maar de vraag is of het totale melkquotum volgemolken gaat worden. De tijd is er al wel rijp voor geweest om gas te geven, dankzij de relatief gunstige melkprijs, maar de omstandigheden hebben niet meegewerkt. Er was niet genoeg gras van de gewenste kwaliteit en onvoldoende betaalbaar ruwvoer. Dat zal er debet aan zijn.
Daarbij kwam voor een aantal bedrijven nog een terugslag als gevolg van problemen met virusdiarree onder koeien. Uit cijfers over de melkaanvoer bij de grootste zuivelfabrikant, FrieslandCampina, blijkt dat in augustus, september en begin oktober minder is geproduceerd dan vorig seizoen, enkele weken zelfs onder het niveau van seizoen 2009-’10.
Ook de vet- en eiwitpercentages lagen op lager niveau. In de maanden ervoor lag de productie qua volume vrijwel
gelijk met het vorige melkjaar en lag het vetpercentage eigenlijk maar iets hoger.
Niet voor niets is daarom een goede melkkoe nu veel waard. Het prijsniveau ligt ruim €400 boven dat van vorig jaar. De koe is duur, maar ook nog eens lastig te vinden. Wat goed melk geeft, wordt nu niet graag verkocht. Aangezien dit jaar al veel geselecteerd is in de melkveestapel, leidt een en ander ook tot een ongebruikelijk matige en gespreide afvoer van uitgemolken koeien naar de slachterij. Dit structureel toch al kleine aanbod groeit nu niet in dezelfde mate als gebruikelijk nin de herfst.

Prognose: minstens prijshoudend

Of registreer je om te kunnen reageren.