Rundveehouderij

Achtergrond

Klein duimpje daagt reuzen uit

Op de valreep presenteert coöperatie DeltaMilk een Nederlands alternatief voor een fusie tussen DOC Kaas en DMK. DeltaMilk stelt een beter voorstel te hebben en wil dat graag toelichten aan de DOC-leden.

Klein duimpje die probeert twee reuzen op vrijerspad uit elkaar te trekken. Dat is het beeld dat in eerste instantie oprijst van het voorstel dat coöperatie DeltaMilk doet aan de leden van DOC Kaas.
Het lijkt velen wel een beetje erg overmoedig voor een groep boeren, die ruim twee jaar geleden nog maar over zo’n 50 tot 60 miljoen kilo melk beschikte en nu een kaasfabriek heeft met ongeveer 300 miljoen kilo melk, om nu een coöperatie met bijna 1 miljard kilo melk te willen overnemen.

Toch lijkt het niet op z’n plek om het initiatief van DeltaMilk als kansloos van de hand te doen of weg te lachen. DeltaMilk heeft bewezen dat het een schaalsprong aan kan, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Het werd van een simpele leverancierscoöperatie een serieuze kaasproducent met een eigen fabriek. Ook slaagde het er in om daarvoor een goed management aan te trekken.

Nu wil het bewijzen dat het verdere stappen kan zetten. Daar zit een behoorlijk deel eigenbelang in, geeft voorzitter Teunis Sterk toe. Hij vreest dat een fusie van DOC Kaas op termijn zal leiden tot een melkprijsdaling voor alle melkveehouders in Nederland. Ook is hij bang voor een ‘verduitsing’ van een belangrijk deel van de Nederlandse kaasproductie. Ook dat kan de boeren opbrengst kosten.

Nog een belang voor DeltaMilk is - al wordt dat minder hardop uitgesproken - dat het bedrijf door een fusie met DOC Kaas de beschikking krijgt over een alternatieve melkaanvoer. Nog maar een kwart van de 300 miljoen kilo melk van DeltaMilk is van eigen boeren. De rest wordt tot eind 2017 verstrekt door FrieslandCampina.

Durf kan DeltaMilk echter niet worden ontzegd. Deze coöperatie zit kansen in de kaas. DOC lijkt een beetje bang geworden van de kaas en de gehanteerde (kostprijs)filosofie. DOC doet met het voorstel tot fusie met DMK dan ook juist geen zakelijk gewaagde stap. Directie en bestuur van DOC koersen in eerste instantie op zeker, ook al kost dat melkgeld en waarschijnlijk ook identiteit. De optie om samen te gaan met DeltaMilk is niet onderzocht en is op dit moment ook geen reële optie meer voor DOC-directeur Oosterveld en voorzitter Schimmel. Het gesprek gaat al exclusief met de Duitsers.

Voor de leden is het echter niet te laat om te vragen om een adempauze, merken deskundigen op. Die pauze kan worden benut om alle opties heel zakelijk te vergelijken. Dat hoeft niet direct een motie van wantrouwen te zijn. Het biedt op zijn minst waardevol vergelijkingsmateriaal.
Nu kan het nog. Dit is te meer van belang omdat leden van DOC straks niet meer kosteloos kunnen opstappen als voor fusie met DMK is gestemd en de resultaten tegenvallen. De onderliggende coöperaties fuseren immers niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.