Rundveehouderij

Achtergrond

Gespreider herfstuitstoot melkvee

Het aantal runderslachtingen is tot en met september circa 6 % groter geweest dan in 2010. De voorsprong ten opzichte van het vorige seizoen die er het hele jaar nog is geweest ten opzichte van 2010 kalft echter geleidelijk af. Uit gegevens van het productschap voor vee en vlees blijkt de nivellering het duidelijkst in de resultaten over het derde kwartaal. Het totale aantal slachtingen was in die periode ongeveer 500 stuks minder dan in hetzelfde kwartaal van 2010, nog geen half procent.
De slachtingen die zijn uitgevoerd door de grotere bedrijven (meer dan 75 slachtingen per week) leiden tot dezelfde conclusie: een vrijwel gelijk aantal slachtingen in de derde periode beide jaren. Details laten zien dat het aantal geslachte melkkoeien vanaf de zomer is toegenomen. Dat is normaal voor het seizoen. De uitstoot van de melkveehouderij is nu echter bijna 4.000 stuks meer geweest dan in dezelfde periode van 2010. Melkkoeien waren in het derde kwartaal goed voor ruim 90 % van alle runderslachtingen, dat was in 2010 nog 3 % minder. De grotere aanvoer van melkkoeien komt vooral voor rekening van de leeftijdscategorie 3,5 tot 5 jaar. Deze trend doet zich het hele jaar al voor. Opgemerkt moet wel worden dat de genoemde ten opzichte van 2010 opgebouwde voorsprong in het aantal slachtingen ook terugloopt binnen de categorie melkkoeien als afzonderlijke groep. Dit blijkt uit de maandresultaten over september. Grotere uitstoot eerder het seizoen beïnvloedt de selectie nu en daarmee het aanbod van melkvee voor de slacht.

Prognose: beperktere uitstoot

Of registreer je om te kunnen reageren.