Rundveehouderij

Achtergrond

Fusie DOC en DMK zet veel zekerheden op losse schroeven

De voorgestelde fusie tussen DOC Kaas en het Duitse DMK brengt bij een ’ja’ van de DOC-leden grote organisatorische aanpassingen met zich mee. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van te verwachten veranderingen.

De belangrijkste hobbel die de DOC-leden moeten nemen bestaat uit het geven van goedkeuring aan een voorstel tot splitsing van het bedrijf. Coöperatie DOC moet worden losgekoppeld van zuivelverwerker DOC. Daarmee wordt een gelijkwaardige structuur neergezet vergeleken met de overkant van de grens. Het Duitse DMK is ook een van de coöperaties losgekoppeld zuivelbedrijf. De Duitse eigenaren zijn de coöperaties Nordmilch, Humana Milchunion en het veel kleinere Bad Bibra.

Na de splitsing van DOC moet de zuivelverwerker worden ingevoegd in DMK. Spannende vraag – althans voor veel Nederlandse leden – is of het bedrijf daarna nog Deutsches Milch Kontor blijft heten. Duidelijk zal zijn dat de Duitsers in de nieuwe situatie leidend blijven, maar misschien kan de naamgeving van het fusiebedrijf iets minder nadrukkelijk naar die situatie verwijzen.

Over de melkprijs lijkt op het eerste gezicht niet heel veel discussie te hoeven bestaan. DOC betaalde vorig jaar en ook dit jaar tot nog toe wel een iets hogere melkprijs uit aan de leden dan DMK doet, maar veel blijft DMK niet achter. Bovendien draait ook DMK de laatste tijd veel beter dan de voorgangers Nordmilch en Humana afzonderlijk. Vooral voor het ex-Nordmilch deel zijn de prestaties beter.

Na een fusie met DMK wordt de melkprijs voor in ieder geval de DOC-leden minder kaas-afhankelijk. DOC behaalt zijn inkomsten voor het overgrote deel uit de kaasmarkt. Een klein deel van het inkomen komt uit de verkoop van wei(producten), boter en room. DMK behaalt 40 procent van de inkomsten uit kaas (onder meer als groot-leverancier aan Albert Heijn en aan Rusland), 10 procent uit melkpoeder en 50 procent uit consumentenproducten.

Grote herstructureringsgevolgen zijn aan Nederlandse kant niet te verwachten door de fusie. DOC heeft een zeer grootschalige en efficiënte kaasfabriek in Hoogeveen en had plannen voor nieuwbouw van nog een fabriek op het zuivelpark. Mogelijk gaat dat laatste nu niet door, maar misschien ook juist wel. DMK beschikt in Duitsland namelijk over maar liefst 23 fabrieken. Dat zijn er, afgezet tegen de maten van DOC veel te veel. Daarbij zijn de fabrieken ook niet allemaal even modern.

Indirect kunnen er in Nederland wel grote gevolgen merkbaar worden van een fusie tussen DOC en DMK. Zo zet DOC nu het grootste deel van de kaas (zo’n 70 procent) af via Cheesepartners. Dat is een gezamenlijk bedrijf van Westland Kaas (50 procent), DOC (42 procent) en Rouveen Kaas (8 procent). Ook kan de stap gevolgen hebben voor de joint venture tussen DOC en het Britse Volac bij de weiverwerking. Tot slot moeten veel handelaren straks misschien aan een dichte deur kloppen bij DOC/DMK. DMK houdt veel handel zelf in de hand.

De leden van DOC worden waarschijnlijk niet slechter van een samengaan van hun bedrijf met de Duitsers, maar een belangrijke vraag is of ze er ook echt beter van worden. Dat is niet direct te zeggen. Duidelijk is dat ze als onderdeel van een groter en breder georiënteerd bedrijf beter beschermd zijn tegen schommelingen in de markt. Situaties als in 2008 zijn minder waarschijnlijk.

Toch is DMK geen bedrijf met een hoge toegevoegde waarde. Het realiseert nu met een melkplas van 6,7 miljard kilo een omzet van 4 miljard euro. FrieslandCampina realiseert een omzet van zo’n 9 miljard euro bij een melkontvangst van ongeveer 9,5 miljard kilo. DMK heeft verder wel ambities, maar is voorlopig ook nog veel minder internationaal georiënteerd dan FrieslandCampina. Op grond daarvan mag, met de nodige omzichtigheid, ook worden geconcludeerd dat het bedrijf op korte termijn ook mindere winstmogelijkheden heeft.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.