Rundveehouderij

Achtergrond

Discussie over gezondheid en melk nog niet beslecht

Wageningen Universiteit en Harvard University publiceren een gezamenlijke verklaring over onderzoek naar de gezondheidseffecten van melk. De conclusies uit de wetenschappelijke studie blijven overeind. Wakker Dier blijft twijfelen.

Wageningse onderzoekers en wetenschappers van Harvard University hebben de klokken gelijk gezet in de discussie over de mogelijke relatie tussen de consumptie van melk en de kans op hart- en vaatziekten. In een Engelstalige gezamenlijke verklaring leggen de onderzoekers uit dat er verschillen zijn in Amerikaanse en Europese onderzoeken. In de Europese gegevens lijkt een licht gunstig effect van de consumptie van melk naar voren te komen, maar in de Amerikaanse gegevens blijkt datzelfde effect niet. De onderzoekers zijn het er over eens, dat op basis van de onderzoeksresultaten geen adviezen kunnen worden gedaan over de consumptie van melk.

Het effect van de consumptie van melk op de gezondheid hangt volgens de verklaring nauw samen met de rest van het dieet. Relevant is bijvoorbeeld de vraag welke drank wordt vervangen door melk in het menu. De gemeenschappelijke verklaring is inmiddels door Wageningen Universiteit en Researchcentrum gepubliceerd op de eigen website. Het stuk is woensdag al gericht verzonden aan media die daarom hebben gevraagd. De woordvoerder van de universiteit erkent dat de verklaring niet uitblinkt in helderheid. Hij voegt daar aan toe dat tussen de onderzoekers geen sprake meer is van onenigheid, zo die er al geweest is.

De actiegroep Wakker Dier, die al langer de integriteit van Wageningen UR als onderzoeksinstituut in twijfel trekt, heeft de gemeenschappelijke verklaring aangegrepen om opnieuw te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar het wetenschappelijk klimaat binnen de Wageningse universiteit.
Wakker Dier constateert dat de verklaring over het melkonderzoek duidelijk maakt dat de populaire publicatie over het oorspronkelijke wetenschappelijke stuk in het universiteitsblad te ver ging door advies te geven over de melkconsumptie.

Volgens de verklaring is er echter geen aanleiding de huidige voedingsadviezen te wijzigen. In Nederland geldt als een van de adviezen van het voedingscentrum: “Melk en melkproducten leveren naast eiwit ook veel calcium en dat is belangrijk voor je botten.” Maar, zegt het Voedingscentrum, drink en eet vooral magere en halfvolle zuivelproducten.

De gemeenschappelijke verklaring zegt dat in Amerikaans onderzoek is gebleken dat twee specifieke en belangrijkste vormen van hart- en vaatziekten - namelijk hartaanvallen en beroertes - niet konden worden geassocieerd met lage of hoge melkconsumptie. Uit de Amerikaanse gegevens blijkt niet dat melkconsumptie de risico’s van hartaanvallen of vroegtijdige dood positief of negatief beïnvloedt.

Wageningse onderzoekers vinden de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese gegevens zo interessant, dat ze zich afvragen of er wellicht een verschil is in het Amerikaanse en Europese gestel. Of misschien zijn er andere verschillen in het consumptiepatroon, die invloed hebben.
Hoe dan ook, zegt Wakker Dier, moet duidelijk worden dat de wetenschap zich niet inzet als een reclamebureau voor een belangrijke sponsor. Het betwiste onderzoek was mede gefinancierd door de zuivelindustrie. Wageningen UR houdt vol dat de sponsor geen invloed heeft op de onderzoeksvraag, de onderzoeksopzet, noch op de publicaties over het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.