Rundveehouderij

Achtergrond

DOC: kaas is speerpunt groeiambitie DMK

Zuivelbedrijven DOC Kaas en het Duitse DMK willen per 1 januari 2012 fuseren. Het nieuws komt als een verrassing en toch ook weer niet. DOC kende moeilijke jaren en zag zijn voortbestaan in gevaar komen.

Tijdens de moeilijke jaren 2008 en 2009 zag DOC zich genoodzaakt een lagere melkprijs uit te betalen dan andere zuivelondernemingen. Reden voor de coöperatie om haar strategie op een aantal punten aan te passen.

De conclusie is dat zelfstandig doorgaan op dezelfde weg ertoe kan leiden dat DOC Kaas de aansluiting met de leidende marktpartijen gaat verliezen. Aansluiting bij een partner is volgens het bestuur nodig om de toekomst van DOC Kaas veilig te stellen.

Wat betreft de bedrijfsstrategie kijkt DOC met name naar de melkprijs, het groeipotentieel en de continuïteit. Wat betreft al deze drie aspecten heeft DMK de coöperatie wat te bieden. Duidelijk is dat door een bredere productportfolio een stabielere melkprijs kan worden gerealiseerd.

Daarnaast biedt een fusie met DMK mogelijkheden om de positie op de internationale kaasmarkt te verbeteren. Kaas is een speerpunt in de groeiambitie van DMK. Wat betreft de continuïteit heeft een grote onderneming als DMK meer financiële armslag om eventuele klappen op te vangen, of de nodige investeringen te realiseren.

Het lijkt erop dat een fusie met DMK de DOC-leden niets dan voordeel oplevert. Toch moet niet vergeten worden dat DOC onderdeel wordt van een grote Duitse onderneming. Dat heeft naast veel voordelen ook nadelen. De invloed op het reilen en zeilen van de onderneming zal minder worden.

De bedoeling is dat DOC Kaas een aandeel in DMK verwerft van 15 procent. De rest van de aandelen is gelijk verdeeld tussen Nordmilch (42,5 procent ) en Humana (42,5 procent), de belangrijkste coöperaties onder het huidige DMK. Wel krijgt DOC zitting in de Raad van Commissarissen en de ledenraad.

Of registreer je om te kunnen reageren.