Rundveehouderij

Achtergrond

Alles in het geheim bij verwaarloosd dier

De opvanglocaties waar verwaarloosde landbouwhuisdieren naartoe worden gebracht, moeten geheim blijven, evenals de naam van de transporteur. Rond de inbeslagname hangt een zweem van geheimzinnigheid. Toch zijn de regels helder.

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) beschermt het welzijn van vee, gezelschapsdieren en dierentuindieren. De wet verbiedt handelingen die het dierenwelzijn onnodig aantasten. Denk aan slechte verzorging, verwaarlozing of mishandeling. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) richt zich op landbouwhuisdieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) kijkt naar gezelschapsdieren. Beide organisaties hebben inspecteurs die misstanden signaleren. Bij een wetsovertreding nemen de controleurs contact op met Dienst Regelingen (DR). Dit agentschap beslist vervolgens over mogelijke toepassing van bestuurlijke handhaving.

Het aantal zaken met verwaarloosd vee is sinds 2008 redelijk stabiel. Sinds 2008 is DR bevoegd om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen bij overtredingen. Voor die tijd kregen overtreders enkel strafrechtelijk te maken met het Openbaar Ministerie. Kijkend naar alleen landbouwhuisdieren speelden in 2010 via DR 164 bestuursrechtelijke zaken, waarbij in 29 zaken dieren in bewaring zijn genomen. Hiervan liepen 11 via het Openbaar Ministerie. In totaal ging het dus om 40 zaken met landbouwhuisdieren, waarbij 750 dieren in bewaring zijn genomen. Bij die 29 DR-zaken ging het om 705 in beslag genomen dieren, voornamelijk paarden/pony’s (150), runderen (170), pluimvee (200) en schapen (160).

Nederland telt drie geheime opvanglocaties voor verwaarloosde landbouwhuisdieren: in het Noorden, Midden en Zuiden. De locaties zijn geheim, omdat DR intimidatie en/of bedreiging van de opvanghouder wil voorkomen. DR-uitvoeringsexpert Bart Langeveld: "Dat gebeurt nog steeds, maar niet veel."

In Nederland haalt één veetransporteur de in bewaring genomen dieren van veebedrijven. Dit ging via een Europese aanbesteding, evenals overigens de aanwijzing van de drie opvanglocaties.

Dieren die weggehaald zijn, worden zo veel mogelijk weer teruggegeven aan de eigenaar, mits die alle gemaakte kosten (zoals vervoer, opvang) voldoet. Of dieren worden herplaatst. Mocht dit niet lukken, dan worden ze verkocht of overgedragen aan derden. Er is ook een vaste groep handelaren die kunnen bieden op de dieren. Wie dit zijn? Ook dat is geheim.

Meer hierover deze week in Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.