Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelprijzen op internetveiling iets hoger

De internetveiling voor zuivel van de Nieuwzeelandse coöperatie Fontera, de Global Dairy Trade, gaf vanmiddag bescheiden plussen te zien in vergelijking met de vorige veiling op 4 januari. Alleen karnemelkpoeder scoorde flink hoger, te weten $ 3.880 per ton, ofwel 14,4 % meer. Watervrij melkvet kwam uit op een prijs van $ 5.946, dat is 0,6 % lager. Mager melkpoeder deed $ 3.579 ofwel 2,5 % meer en vol melkpoeder $ 3.780, een bescheiden plus van 0,8 %. De Global Dairy Trade maakt nog onderscheid in leveringen op verschillende data. Daaruit blijkt dat er voor boter een licht oplopende markt is, evenals voor vol melkpoeder. De markt voor mager melkpoeder stabiliseert en karnemelkpoeder is alleen voor levering in maart verkocht.
Sinds 4 januari is de waarde van de euro ten opzichte van de dollar weliswaar weer aan schommelingen onderhevig geweest, maar per saldo niet sterk afwijkend. De dollar won ongeveer een halve eurocent aan waarde. Daarmee komt de bescheiden plus van de veiling van vandaag voor de EU nog iets gunstiger uit.

Prognose: doorstijgende zuivelprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.