Rundveehouderij

Achtergrond

Zicht op kostendekkende geitenmelkprijs

Vragen aan Heinie Alting, biologisch geitenhouder en voorzitter van de Organic Goatmilk Coöperation

De biologische geitenmelkprijs is € 64,54 per 100 kilo ook over 2010 niet kostendekkend, berekende het Louis Bolk Instituut onlangs. Herkent u dat?
”Ja. Het gaat in de berekening van het Louis Bolk Instituut natuurlijk om een gemiddelde, maar de opbrengstprijs dekte de kosten niet.”

Heeft de oprichting van de Organic Goatmilk Cooperation daar verandering in gebracht?
”Ja, op zich wel. Door ons als biologische melkgeitenhouders te bundelen, kunnen we het aanbod beter sturen, waardoor we situaties zoals in de gangbare geitenhouderij denken te kunnen voorkomen. In het begin hebben we ook wat extra aanloopkosten moeten maken. Bovendien waren niet alle afnemers even blij met ons initiatief, maar we zijn nu anderhalf jaar bezig en alles is nu wel weer in goede banen geleid. Ik denk dat we dit jaar zeker een kostendekkende melkprijs ontvangen. De vraag naar ons product is goed en de vooruitzichten voor de afzet zijn ook prima.”

De (biologische) geitenmelkprijs heeft de laatste jaren toch wel een beetje meegeleden met de overige melkprijzen. Blijft dat gevaar niet steeds bestaan?
”Misschien. Toch heeft de bundeling van de biologische geitenmelk in de Organic Goatmilk Cooperation geholpen. We komen daarmee meer in een eigen segment. Bovendien hebben wij ons niet zo afhankelijk gemaakt van de Franse markt als de gangbare melkgeitenhouderij.”

Waarom zijn jullie productiekosten zo hoog? De gemiddelde biologische melkgeitenhouder heeft toch geen echt kleinschalig bedrijf meer?
”Dat klopt. Het is allemaal professioneel spul. De bedrijfsgrootte schommelt zo tussen de driehonderd en duizend melkgeiten. We hebben echter te maken met strikte eisen. We moeten nu 100 procent biologisch voer verstrekken, de dieren hebben bovendien meer ruimte nodig in de stal en door de voereis en de weidegang hebben we ook extra grond nodig. Dat zijn allemaal factoren die de kosten opdrijven.”

Gaat het met de schaalvergroting straks dezelfde kant op als met de gangbare melkgeitenhouderij?
”Dat zie ik niet gebeuren met al die eisen. In de gangbare geitenhouderij gaat het naar drie- tot vierduizend geiten en meer. Dat is massaproductie. De voor ons geldende eisen van extra bewegingsruimte voor het dier, de weidegang en de eis van 100 procent biologisch voer zetten daar een stevige rem op.”

Of registreer je om te kunnen reageren.