Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Wereldhandel van vitaal belang Nederlandse zuivelsector

De internationale zuivelmarkt is voor Nederland van groot belang. Dat maakte de Nederlandse Zuivelorganisatie nog eens duidelijk tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

De wereldhandel is van vitaal belang voor de Nederlandse zuivelhandel. Dat is de boodschap van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) aan de Nederlandse melkveehouders. Directeur Tjeerd de Groot gaf afgelopen week tekst en uitleg tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De NMV streeft naar regulering van de productie en wil de afzet van zuivelproducten buiten de EU het liefst tot een minimum beperken.
De hoeveelheid zuivel die jaarlijks zijn weg naar de wereldmarkt vindt is ten opzichte van de totale productie beperkt. Het gaat om 8 procent (49,8 miljoen ton) van de totale wereldmelkproductie (587 miljoen ton). Toch is de rol van Nederland in deze wereldhandel evident. Twintig procent van het Nederlandse melkgeld wordt volgens de NZO verdiend op de wereldmarkt. Nog eens 40 procent wordt verdiend in EU-landen uitgezonderd Nederland, en de overige 40 procent van het melkgeld komt uit eigen land. De geëxporteerde zuivelproducten vertegenwoordigen een exportwaarde van ruim 3,9 miljard euro en leveren een bijdrage van 6 procent aan de Nederlandse handelsbalans.
Nederland produceert 8 procent van de melk in de EU-27. Wat betreft de export van zuivel vanuit de EU neemt Nederland echter 20 procent voor haar rekening. Probleem is volgens de NZO dat de positie van de EU op de wereldzuivelmarkt de afgelopen jaren is verslechterd. Sinds 2000 is het marktaandeel van de EU afgenomen van 38 procent naar 24 procent in 2009. Het quotumstelsel beperkt volgens de NZO de productiemogelijkheden van de Europese melkveehouders. Vooral Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hebben van deze situatie geprofiteerd.

Volgens de NZO biedt het verdwijnen van het quotumsysteem in 2015 dan ook kansen voor de Europese, en dus Nederlandse zuivelsector. De wereldbevolking groeit in combinatie met de economie. Al met al leidt dit volgens De Groot tot een groeiende vraag naar zuivel van 2 tot 2,5 procent per jaar. Als gekeken wordt naar wie deze zuivel kunnen leveren valt op dat er alleen in West-Europa en Oceanië meer wordt geproduceerd dan nodig voor eigen gebruik. West-Europa kent een zelfvoorzieningsgraad zuivel van 109 procent, Oceanië een zelfvoorzieningsgraad van 236 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Rabobank.

Wat de goede uitgangspunten voor de Nederlandse melkveehouders in de weg staat, zijn de hoge quotumprijzen. Veel veehouders investeren nog in productierechten en komen daardoor na 2015 op een achterstand ten opzichte van hun EU-collega’s. Het gaat om de zogenaamde harde landing. De NZO pleit daarom voor een vangnet bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook de ontwikkelingen wat betreft milieu en dierwelzijn zijn volgens de NZO beperkende factoren voor de groei van de Nederlandse melkveehouderij, maar de industrie is volgens de zuivelorganisatie bereid te investeren in oplossingen. Productiegroei is daarom volgens NZO het antwoord op de groeiende vraag. Het klimaat, vakmanschap, kennis en innovatie en ketensamenwerking bieden de Nederlandse melkveehouders volgens De Groot goede mogelijkheden. Als de sector zich richt op verdere verduurzaming van de keten, om op deze manier toekomstige voedselproductie zeker te stellen, ziet De Groot een mooie toekomst voor de Nederlandse melkveesector.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Als ik dit stuk goed lees, staat er dat de Wereldhandel in Zuivel goed is voor de Nederlandse zuivelhandel en de Nederlandse Handelsbalans. er wordt in het hele stuk niet gesproken over wat het betekent voor de Melkprijs van de boer. Levert de wereldhandel een Plus op de Europese Melkprijs af boerderij of is de Wereldhandel door zijn prijsstelling, prijsdrukkend voor de boerenprijs? Het lijkt erop dat het als altijd is de boer werkt ten dienste van de Handel tot dat de handel de productie zelf goedkoper kan doen, dan wordt de boer op termij hartelijk bedankt voor zijn inspanningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.