Rundveehouderij

Achtergrond

Vers afgekalfde melkkoe zeer gevraagd

De betere melkkoeien zijn op het ogenblik goed gevraagd, maar het aanbod van goede kwaliteit is krap. Tweederangs melkkoeien worden wel aangeboden, maar zijn veel minder plaatsbaar. De aanvoer vanuit bedrijfsbeëindiging is klein en als er al een melkveehouder zijn zaak opdoekt is er een groep kopers die alleen geïnteresseerd is in de jonge, net afgekalfde vaarzen. Dat is nu net de categorie die zeer gevraagd is voor export. Ten opzichte van de drachtige vaars brengt zo’n dier €150 meer op. Het is opmerkelijk dat in Nederland de melkkoe goed gevraagd is, want er is boven quotum gemolken, maar het gaat hier om een inhaalslag. Boeren die zelf geen jongvee opfokken zien de vaarzen duurder worden. Vraag naar fokpinken is passend bij het winterseizoen nog matig, maar zal in de komende maanden verbeteren.

Prognose: prijsstijging voor 1e kwaliteit, overig melkvee stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.