Rundveehouderij

Achtergrond

Verbetering voederconversie koeien heeft potentie

Er ligt een kleine gouden eeuw voor de melkveesector in het verschiet. Met deze woorden opende Jan Cees Vogelaar de eerste Global Dairy Feed Efficiency and Food Sustainability Summit in Wassenaar.

Op het door het Ierse voedingstechnologiebedrijf Keenan en Enterprise Ireland georganiseerde congres gaven diverse wetenschappers hun visie op een duurzame verhoging van de melkproductie wereldwijd.

Voorzitter Vogelaar is enthousiast over de mogelijkheden voor de melkveesector na afschaffing van het quotumsysteem in 2015. De groeiende vraag naar zuivel wereldwijd biedt volgens hem een mooi toekomst voor de Nederlandse melkveehouderij. Duidelijk is volgens Vogelaar dat de melkproductie omhoog moet om in de toekomst aan de groeiende vraag naar zuivel wereldwijd te kunnen voldoen. Centraal tijdens het symposium stond het verbeteren van de voederconversie om op deze wijze de melkproductie te laten stijgen.

In de varkenssector wordt er duidelijk meer naar het kengetal voor voederconversie gekeken dan in de melkveesector. In Amerika leidt een stijging van de voederconversie met 1 procent tot een stijging van de winstmarge van 1 dollar per varken.

Vanuit de genetische basis van een koe valt er volgens deskundigen echter nog veel te winnen.
Er is genoeg potentie om de voerefficiency bij koeien te verbeteren. ”Momenteel hebben koeien de genetische capaciteit om 1,5 kilo melk te produceren uit 1 kilo voer”, zo legt professor David Beever, emeritus hoogleraar Dierwetenschappen aan de Universiteit van Reading, uit.

In de EU ligt de gemiddelde voerconversie volgens hem op 1,16 kilo geproduceerde melk per kilo voer. In de Verenigde Staten gaat het om 1,25 kilo geproduceerde melk per kilo voer. Door de voerefficiency in zowel de EU als de VS te verbeteren kan de melkproductie volgens hem met maar liefst 60 miljoen ton per jaar toenemen. ”Met hetzelfde voer is een hogere melkproductie te realiseren terwijl de uitstoot van broeikasgassen afneemt”, aldus Beever. Wat volgens hem van belang is dat deze productiestijging is te realiseren zonder de veestapel uit te breiden en extra grond voor de melkveesector beschikbaar te stellen.

De directe en indirecte voerkosten bepalen volgens David Colman, emeritus hoogleraar agrarische economie aan de universiteit van Manchester, 50 tot 60 procent van de totale kosten op een melkveebedrijf. Des te hoger de voerefficiency des te hoger volgens hem de winstmarge.

Keenan verzamelde gegevens van 9.000 melkveebedrijven in de EU en zag dat hun strategie om de voerconversie te verbeteren resultaat sorteerde. Op melkveebedrijven in het Verenigd Koninkrijk steeg de marge per koe na het verbeteren van de voederconversie met 140 euro per koe. In Frankrijk werd de marge per koe volgens Colman zelfs met 241 euro verbeterd.

Keenan wijst op het belang van een uitgekiend rantsoen in combinatie met een goede monitoring. Door zowel de input als output te meten kan de voerconversie van melkkoeien snel worden verbeterd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.