Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Prikkelen en chargeren

De Friese melkveehouder Jan van Weperen is sinds vandaag columnist voor agd.media. Hij wil zwijgende boeren argumenten in handen geven om het debat over de sector aan te zwengelen. De nieuwe columnist aan het woord over weidegang, Wilders en …vrouwen.

Boerenvergaderingen verlopen veel te tam. De mannen (en enkele vrouw) in de zaal luisteren naar hun bestuurders achter de tafel. Pas achteraf, aan de bar, klinkt kritiek. Waarom moest er eigenlijk worden gekozen tussen voorstel a en voorstel b? Er zijn meer mogelijkheden. Jan van Weperen ziet het vaak gebeuren. Hij wil die zwijgende boeren munitie geven om hun bestuurders eens de waarheid te zeggen.

Van Weperen is melkveehouder in het Friese Oosterwolde. Hij doet dat samen met zijn broer, neef en vijf medewerkers. Vanaf vandaag schrijft hij columns voor agd.media, op de website en in deze krant. Hij zegt te gaan verwoorden wat veel van zijn collega’s denken, maar niet zeggen. Hij houdt ervan te chargeren, een debat aan te zwengelen, ook als dat de heren bestuurders slecht uitkomt. Wie is die Jan van Weperen eigenlijk? We laten de nieuwe columnist reageren op een aantal steekwoorden, namen en thema’s.

Boer zijn
”Een fantastisch vak! Als melkveehouder werk ik met mijn handen, met dieren en dat middenin de natuur. Daarnaast is een boer manager en ondernemer. Die combinatie maakt het boerenvak mooier dan welk ander beroep ook.”

LTO
”Een krachtige organisatie. Hartstikke belangrijk dat boeren en tuinders zich organiseren en hun geluid in Den Haag en Brussel laten horen. Maar ze nemen soms wel rare standpunten in. Neem nou hun zogenaamde diervriendelijke opvatting over koudmerken. Moest worden verboden. Wat een kolder! Bovendien is er geen alternatief voor.”

Henk Bleker
”Frisse kerel met heldere standpunten. Spreekt boeren aan. Een verademing na Gerda Verbeet. Herstel, Gerda Verburg. Die dame verbleekt binnen een paar maanden. Maar ik houd Bleker scherp in de gaten. Voert hij uit wat hij zegt te gaan doen? Zo ja, dan zullen wij hem later herinneren als een groot staatssecretaris.”

Afschaffing melkquota
”Moet gebeuren, gaat gebeuren. Geen problemen mee. Ik weet zeker dat de melkveehouders in dit land ermee overweg kunnen. Ze kunnen werken met en zonder quota. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Maar de boer moet wel tijdig inspelen op de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld op tijd stoppen met de aankoop van quota.”

Vrouwen
”Tja… Nou laat ik dit zeggen, vrouwen hebben een meerwaarde in agrarische besturen. Ze verbreden het debat, brengen andere thema’s in. Mannen zijn altijd gericht op prestaties, vrouwen zijn meer gericht op relaties. Maar dat is tegelijkertijd de reden dat ze niet hogerop komen. Vrouwen zijn bang om eindverantwoordelijk te nemen, want dan moeten ze keuzes maken. Dat vinden ze moeilijk. Ik zie weinig sterke vrouwen in de agrarische sector. Jammer, ik hoop echt dat dat verandert.”

Weidegang
”Een duivels dilemma, waardoor tweestrijd tussen de boeren ontstaat. Er zijn veel meer mogelijkheden om de duurzaamheid van de sector te verbeteren. Er ligt nu een voorstel om melkveehouders die hun koeien naar buiten sturen een extra premie te geven. Dat geld wordt afgenomen van hun collega’s die hun dieren op stal houden. Ik vind dat weerzinwekkend.”

FrieslandCampina
”Een machtig bedrijf dat veel producten maakt en afzet in de hele wereld. Het moet voor deze zuivelcoöperatie een peulenschil zijn om altijd een bovengemiddelde melkprijs uit te betalen. Ik ben daar nog niet tevreden over. Ze maken flaters in de bedrijfsvoering, en dat kost de boeren geld.”

Geert Wilders
”Ben zeker geen fan van die man. Met zijn uitspraken zet hij bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Hij radicaliseert de samenleving. Aan de andere kant: Wilders zet punten op de maatschappelijke agenda die belangrijk zijn. Want je kunt inderdaad wel vragen stellen bij de multiculturele samenleving. Daar mocht in het verleden niet over worden gepraat.”

Agrarisch natuurbeheer
”Natuurbeheer kun je veilig onderbrengen bij boeren. Kunnen ze, willen ze. Maar je moet wel praktisch zijn. Wij zitten hier met ons bedrijf in een prachtig coulisselandschap. Als ik twee percelen wil samenvoegen waarbij een houtwal sneuvelt, moet dat kunnen. Op een andere plek – beter passend bij mijn bedrijfsvoering – plant ik dan weer een nieuwe houtwal aan. De structuur van het landschap mag veranderen. Net zoals in het verleden.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Een complexe man. Aan de ene kant bepleit hij autonomie en verzelfstandiging van de boer (afschaffing melkquota, natuurbeheer door de boer), aan de andere kant moet de boer wel geknuffeld worden met een krachtige LTO en een machtig FrieslandCampina en mag het product weidemelk zich niet onderscheiden van stalmelk. Een boerenbedrijf is een prachtige onderneming, helemaal mee eens, maar beschouw je dan ook als een ECHTE ondernemer en maak onderscheidende producten en concurreer met je concullega's, met FrieslandCampina en zie de burger niet als tegenpartij maar als partner! "Geen woorden maar daden" zeggen ze hier in Rotterdam (ik geef toe dat sommige daden op zich laten wachten...)

Of registreer je om te kunnen reageren.